08 februari 2019

Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid

Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid 

Op 24 januari 2019 werd aan de KU Leuven de leerstoel 'Sint-Trudo Leerstoel naar een duurzaam kwaliteitsbeleid in een regionaal ziekenhuis' officieel ingehuldigd. Titularissen prof. dr. Dirk De Ridder en prof. dr. Kris Vanhaecht zullen met de financiële middelen van deze leerstoel nieuw onderzoek opstarten over de borging van en de voorwaarden voor een duurzaam kwaliteitsbeleid in regionale ziekenhuizen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis richt deze leerstoel op omdat het, na het behalen van het internationale JCI-kwaliteitslabel in 2018, blijvend wil inzetten op een duurzaam kwaliteitsbeleid en een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van de kennisoverdracht hieromtrent.

Al sinds 1993 worden aan de KU Leuven leerstoelen opgericht. Deze lopen voor minimum 3 jaar en de financiering kan zowel komen van particulieren als van bedrijven en organisaties. Momenteel zijn er meer dan 100 leerstoelen actief aan de KU Leuven.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat een leerstoel aan de KU Leuven opricht en op die manier wil investeren in kennisoverdracht rond een duurzaam kwaliteitsbeleid. "In september 2018 behaalden wij als eerste Limburgs ziekenhuis het internationale JCI-kwaliteitslabel. Dit label bevestigt dat we volgens internationale standaarden werken die garant staan voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Het ziekenhuis wil de lat m.b.t. kwaliteit ook na deze JCI-accreditering hoog houden en ook in de toekomst volop inzetten op een duurzaam kwaliteitsbeleid. Daarom heeft de directie in overleg met de raad van bestuur en met rector Luc Sels van de KU Leuven beslist een leerstoel op te zetten rond de borging van en de voorwaarden voor een duurzaam kwaliteitsbeleid in regionale ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tot interessante resultaten zal leiden die ons zullen toelaten ons kwaliteitsbeleid verder vorm te geven en te groeien naar een optimale kwaliteits- en veiligheidscultuur", verklaart dr. Joan Vlayen, hoofdarts van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Titularissen van de 'Sint-Trudo Leerstoel naar een duurzaam kwaliteitsbeleid in een regionaal ziekenhuis' aan de KU Leuven zijn prof. Dirk De Ridder, directeur van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en strategisch coördinator Vlaams Ziekenhuisnetwerk en prof. dr. Kris Vanhaecht, deeltijds hoofddocent Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven en hoofd van Patiëntveiligheid en kwaliteit. Samen met een multidisciplinair team zullen zij onderzoek uitvoeren, onderwijs geven en wetenschappelijke dienstverlening ondersteunen rond de verschillende dimensies van kwaliteit: veiligheid, efficiëntie, effectiviteit, tijdigheid, gelijkheid en patiënt centraal. Prof. De Ridder en prof. Vanhaecht zullen met de financiële middelen van deze leerstoel nieuw onderzoek opstarten rond de borging van het kwaliteitsbeleid. "Wij zijn dan ook bijzonder verheugd met deze erkenning en ondersteuning door de directie en de raad van bestuur van het Sint-Trudo ziekenhuis. Het ziekenhuis bewijst hiermee zijn engagement voor kwaliteit en toont hiermee haar leiderschap m.b.t. onderzoek en onderwijs dat de patiëntenzorg verder moet verbeteren", stellen beide titularissen.