12 februari 2019

Nationale stakingsdag 13 februari 2019

Het Sint-Trudo Ziekenhuis verwacht geen al te grote hinder en heeft alles in het werk gesteld om de gevolgen van syndicale acties op de normale werking van het ziekenhuis te beperken. De zorgverlening op de verpleegafdelingen wordt gegarandeerd en geplande raadplegingen en opnames kunnen plaatsvinden zoals voorzien. Uiteraard zal u ook in urgente situaties verder geholpen worden.

Ten gevolge van de nationale stakingsdag kan u ook hinder ondervinden bij het bereiken van het ziekenhuis. Wij raden u daarom aan om tijdig te vertrekken zodat u uw afspraak kunt nakomen.

Mocht dit door omstandigheden toch niet lukken, vragen we om het secretariaat van uw behandelend arts telefonisch te verwittigen.