12 februari 2019

Neurochirurgie in volle ontwikkeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis

Neurochirurgie in volle ontwikkeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis Neurochirurgie in volle ontwikkeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis Neurochirurgie in volle ontwikkeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis 

Op 08-02-2019 voerde dr. Bamps, in samenwerking met collega's dr. Put en dr. Plazier, in het Sint-Trudo Ziekenhuis de eerste anterieure cervicale discectomie en fusie uit met een 'state-of-the-art' operatiemicroscoop. Dergelijke minimaal invasieve spinale chirurgie, met een operatiemicroscoop geassisteerd, vormt een speerpunt van de dienst en is een meerwaarde voor de regio, de patiënten en de verwijzers.

Het neurochirurgisch team speelt al decennia lang een voortrekkersrol in de ontwikkeling en uitvoering van minimaal invasieve spinale procedures waarbij het chirurgisch trauma voor de patiënt zoveel mogelijk beperkt wordt. De mini-ALIF (Anterieure Lumbale Interbody Fusie), DLIF (Direct Laterale Interbody Fusie) en percuate lumbale fusie zijn daar maar enkele voorbeelden van.
De DLIF werd vervangen door de neuromonitor gestuurde XLIF (Extreme Lateral Interbody Fusion) en wordt sinds enkele maanden nu ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis uitgevoerd. Dit is een van de nieuwste ontwikkelingen binnen de minimaal invasieve chirurgie. Deze techniek geeft de neurochirurg een zeer goede controle over de nabij gelegen zenuwen waardoor de procedure voor de patiënt zeer veilig is en het herstel zeer vlot verloopt.

Meer info:
dienst neurochirurgie Sint-Trudo Ziekenhuis - tel. 011 69 95 15
www.neurochirurgie4u.be