25 maart 2019

Limburgse Pijnverpleegkundigen slaan de handen in mekaar - Unieke en identieke campagne in de 7 Limburgse ziekenhuizen

Limburgse Pijnverpleegkundigen slaan de handen in mekaar - Unieke en identieke campagne in de 7 Limburgse ziekenhuizen 

Geef toe. Het is geen alledaags beeld. Vertegenwoordigers van de 7 Limburgse ziekenhuizen die samen op de foto gaan. En toch doen de pijnverpleegkundigen van het Mariaziekenhuis in Overpelt, het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik, het az Vesalius in Tongeren, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het ZOL in Genk dit uit volle overtuiging. Samen vormen ze een werkgroep rond pijnbehandeling. Ze overleggen geregeld, leren van mekaar en stemmen het verpleegkundig luik van pijnbestrijding op mekaar af. Tijdens de Week van de Pijn - van 25 tot 29 maart - rollen alle Limburgse ziekenhuizen trouwens dezelfde informatiecampagne uit rond pijn en pijnbestrijding.

Ieder Limburgs ziekenhuis beschikt over een Pijnteam of MAT (Multidisciplinair Algologisch Team) dat de richtlijnen en zorgpaden rond pijnbestrijding uitstippelt. Iedere MAT volgt zowel acute als chronische pijnpatiënten op en ziet erop toe dat de mogelijkheden voor handen zijn om ervoor te zorgen dat patiënten die in het ziekenhuis verblijven zo weinig mogelijk pijn hebben. De Pijnteams sensibiliseren, ondersteunen en begeleiden de andere medewerkers van het ziekenhuis. Ze kunnen ook door een arts worden opgeroepen, zodat ze hen kunnen bijstaan indien een patiënt pijn lijdt.

Leren van mekaar
Onder de noemer 'Netwerk Limburgse Pijnverpleegkundigen' komen de verpleegkundigen van de MAT-teams van alle Limburgse ziekenhuizen drie tot vier keer per jaar samen. Ze bespreken het omzetten naar de praktijk van de richtlijnen die rond pijn bestaan. Ze wisselen ervaringen met mekaar uit en ze leren van mekaar. Met steeds hetzelfde doel voor ogen: collega-verpleegkundigen sensibiliseren om te voorkomen dat pijn bij patiënten chronisch wordt en om zo tot een kwalitatief hogere zorgverlening te komen.

Patiëntparticipatie
Het is belangrijk dat patiënten betrokken worden bij hun pijnbehandeling. Zo wordt hen gevraagd om hun pijnbeleving en -intensiteit kenbaar te maken. Pijn is de vijfde vitale parameter naast bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling.

In de Week van de Pijn (25 tot 29 maart), lanceren alle Limburgse ziekenhuizen de campagne 'Pijn samen te lijf'. Alle Limburgse pijnverpleegkundigen zullen een herkenbare button dragen en patiënten krijgen een herkenbare placemat op hun dienblad.

Zorgverleners op hun beurt kunnen deelnemen aan een (interne) quiz die als doel heeft op ludieke wijze de awareness en kennis rond pijn te verbreden. Ook worden er lezingen en workshops voorzien voor referentieverpleegkundigen Pijn.