23 april 2019

Sint-Trudo Ziekenhuis geselecteerd voor campagne Vlaams Patiëntenplatform

Sint-Trudo Ziekenhuis geselecteerd voor campagne Vlaams Patiëntenplatform  Sint-Trudo Ziekenhuis geselecteerd voor campagne Vlaams Patiëntenplatform  

Op donderdag 18 april is het de Europese dag van de rechten van de patiënt. Die dag voert het Vlaams Patiëntenplatform campagne in het Sint-Trudo Ziekenhuis als enige Limburgse ziekenhuis.

De bedoeling van de campagne is mensen informeren over de rechten die ze als patiënt hebben. Eén op de vijf klachten die de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" ontvangt, gaat over een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling. Het Vlaams Patiëntenplatform selecteerde het Sint-Trudo Ziekenhuis, samen met telkens 1 ander ziekenhuis per provincie omdat zij alle gegevens deelt met de patiënt, én omwille van de mooie resultaten op de Vlaamse Patiëntenpeiling.

Sint-Trudo Ziekenhuis behaalde vorig jaar een JCI accreditatie, waardoor de procedures en acties rond informatieverstrekking nog meer op scherp werden gesteld. Dat uit zich in de heel concrete communicatieprocedures die zijn opgezet. Zo weten alle zorgverstrekkers in het ziekenhuis op elk moment welke informatie moet overgedragen worden of toestemmingen die moeten gevraagd worden.

"Bij de consultatie bespreekt de dokter het ziektebeeld van de patiënt en de aanbevolen behandeling. Als het over een ingreep gaat wordt het hele traject toegelicht: wat er zal gebeuren en hoe, alsook de mogelijke kosten voor de patiënt. Vervolgens worden de patiënten uitgenodigd op een informatiemoment in het ziekenhuis, waar de verpleegkundigen, de kinesist en de pijnverpleegkundige toelichten wat mensen mogen verwachten van hun opname in het ziekenhuis", vertelt Heleen Casters, verpleegkundige op de afdeling orthopedie van het Sint-Trudo Ziekenhuis. "We merken dat mensen appreciëren dat ze correcte en volledige informatie krijgen, over wat er op hen afkomt."

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis, zijn er ook uitgewerkte procedures qua communicatie voor elke fase: van voorbereiding voor de ingreep tot en met het ontslag en het verdere opvolgingstraject. "We besteden er bijvoorbeeld heel veel aandacht aan, om te toetsen of patiënten effectief begrepen hebben welke medicatie ze voorgeschreven kregen en hoe ze die moeten toedienen. We testen samen met hen of ze hier toe in staat zijn, voor het ontslag er aankomt. Ook omtrent het ontslag zelf is er samenspraak tussen patiënt, arts en het betrokken zorgpersoneel."
Heleen besluit: "we hebben altijd al veel aandacht besteed aan communicatie tussen de patiënt en zorgverstrekkers. De JCI accreditatie heeft er wel voor gezorgd dat die procedures op scherp werden gesteld en we er nog bewuster mee bezig zijn, om te zorgen dat we zeer volledig zijn in alle fases van het zorgtraject."

Valerie Bonneu, patiënt op de afdeling orthopedie in Sint-Trudo Ziekenhuis verwoordt het als volgt: "Het was voor mij heel fijn dat er effectief naar me werd geluisterd. Ik had daarbij de touwtjes in handen, en kon bijvoorbeeld zelf aangeven wanneer ik pijnmedicatie wou inzetten of niet." Over de informatie rond de ingreep en haar opname: "ik wist alles wat er ging gebeuren en wat ik moest doen en meebrengen. Dat is allemaal heel fijn gedaan. We werden uitgenodigd in het ziekenhuis, en daar kregen we een hele presentatie over hoe een ziekenhuisopname in zijn werk gaat. Dat vond ik geruststellend. Ik heb me in het hele traject altijd enorm gesteund gevoeld door zowel de arts, als de assistent en de verpleegkundigen. Ik ben hier nu toch al meer dan twee weken, en als ik een moeilijke dag had, waren zij het die met me gebabbeld hebben en me er echt bovenop hebben geholpen."


Praktisch:
Donderdag 18 april tussen 10.00 en 12.00 uur zal een team van Vlaams Patiëntenplatform in de inkomhal van het Sint-Trudo Ziekenhuis campagne voeren om mensen bewust te maken van hun recht om geïnformeerd te worden als patiënt.

Deze actie wordt ondersteund door Zorgnet-Icuro, Domus Medica en de Vlaamse Ouderenraad.