29 juli 2004

RZST neemt voorsprong bij de opvang van traumapatiënten.

Sinds kort heeft de dienst Medische Beeldvorming van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo een gespecialiseerde traumazaal in gebruik. Dit betekent niet alleen een enorme vooruitgang in snelheid en veiligheid waarmee traumapatiënten kunnen geholpen worden, maar is tevens een belangrijke stap dichter naar de wereld van filmloze beeldvorming.

Voor patiënten betrokken bij een zwaar ongeval zijn optimaal gebruik van tijd en continue medische monitoring belangrijke troeven om opgelopen lichamelijke schade vast te stellen en te verhelpen.
Traditioneel werden bij slachtoffers - na het op punt stellen van vitale functies zoals ademhaling en bloedsomloop - enkele basisröntgenopnamen verricht op de spoedgevallenafdeling met een mobiel toestel. In overleg met de anesthesist werden nadien aanvullende opnamen uitgevoerd op de afdeling medische beeldvorming. Door de suboptimale medische monitoring, het voortdurend manipuleren van de patiënt en de langere tijdsduur verhoogde hierdoor het risico op verwikkelingen.

De nieuwe traumazaal is direct verbonden met de spoedgevallenafdeling. Om elke patiëntmanipulatie te beperken, wordt het slachtoffer bij aankomst op de spoedgevallen geïnstalleerd op een radiotransparante brancard. Na stabilisatie verhuist hij naar de geautomatiseerde traumazaal waar de anesthesist over alle middelen beschikt om monitoring uit te voeren tijdens de röntgenopnamen.
Iedere digitaal verrichte opname is na 5 seconden door de radioloog interpreteerbaar op het scherm en zorgt voor een snelle diagnose en behandeling.
Het vroegere gebruik van filmcassettes was bijzonder tijdrovend en leverde niet altijd de gewenste kwaliteit. Door de voortdurende ontwikkeling van opname-apparatuur en informatica is het reeds geruime tijd mogelijk om röntgenopnamen te maken zonder het gebruik van een film, we spreken dan van een digitale opname. Behalve ecologische voordelen is het hierdoor weldra ook mogelijk alle digitale beelden centraal op te slaan en door te sturen naar de behandelende arts door gebruik van een netwerk.

Het doordachte concept om gelijktijdig vitale monitoring, hoog kwalitatieve digitale beeldvorming onder minimale manipulatie en tijdswinst te realiseren binnen éénzelfde ruimte, is een primeur in het ziekenhuislandschap.