09 maart 2020

Sint-Trudo neemt extra beschermende maatregelen tegen corona om patiënten en personeel te beschermen.

De extra maatregelen komen er naar aanleiding van de vaststelling van COVID-19 bij een in Sint-Trudo opgenomen patiënt in de periode van 2 tot en met 5 maart.

Op het moment van de opname van deze patiënt in Sint-Trudo ziekenhuis voldeed de patiënt niet aan de gevalsdefinitie voor screening op corona volgens de procedure van Zorg en Gezondheid, aangezien er geen reisgeschiedenis naar een getroffen gebied was, noch contact met een bewezen COVID-19 patiënt.
Na zijn ontslag op 7 maart heeft de patiënt zich, omwille van aanhoudende symptomen, aangemeld op een andere spoedgevallendienst. De in tussentijd gewijzigde gevalsdefinitie maakte dat hij getest werd op COVID-19 en dit bleek positief. De patiënt werd meteen opgenomen in een referentieziekenhuis.

Het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld heeft snel en correct Sint-Trudo Ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht, waarna Sint-Trudo aangepaste maatregelen trof.
-De twee patiënten en personeel die mogelijk in contact stonden met deze patiënt zijn verwittigd en indien nodig in isolatie geplaatst.
-Personeelsleden worden in thuisisolatie nauw opgevolgd.
Ondertussen blijkt dat de twee patiënten niet besmet werden met COVID-19.
-Alle medewerkers die in contact staan met (dag)gehospitaliseerde patiënten gebruiken bij dit contact mondmaskers.

Algemene stand van zaken corona in Sint-Trudo Ziekenhuis op 9 maart 2020:
-34 staalafnames via de spoedafdeling
--- 2 met positief resultaat na een verblijf in Noord-Italië. Zij verblijven momenteel in thuisisolatie
--- 9 mensen verblijven in thuisisolatie in afwachting van hun resultaat

Sint-Trudo staat in nauw contact met de overheidsdienst Zorg & Gezondheid, alsook de omliggende ziekenhuizen, om snel te kunnen inspelen op de evoluerende noden omtrent dit nieuwe corona virus.

Om voor staalafname in aanmerking te komen is een doorverwijzing van je huisarts nodig, op basis van onderstaande klachten:
-hoesten of ademhalingsmoeilijkheden gecombineerd met koorts
EN
-je bent recent (laatste twee weken voor begin van ziekte) in China, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italië en de regio van Marche geweest.
OF
-je had nauw contact met een door het laboratorium bevestigd besmette persoon met COVID-19 in de 14 dagen voor het begin van de ziekte.
OF
-als je klinische symptomen van een ernstige acute luchtweginfectie vertoont en/of klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking hebt die een ziekenhuisopname vereist als er geen aanwijzingen zijn van een bacteriële infectie.

Als je naar de huisarts gaat, neem dan NIET plaats in de wachtzaal. Ook in de wachtzaal van dienst spoedgevallen van het ziekenhuis neem je niet plaats in de wachtzaal, maar maak je onmiddellijk kenbaar aan de baliemedewerker van spoed en meld dat je doorverwezen werd door de huisarts met bovenstaande symptomen.

Nuttige links

De meest actuele informatie over het coronavirus: klik hier

Welke hygiënemaatregelen neem je best uit voorzorg: klik hier

In welke landen/regio's zijn er momenteel besmettingen vastgesteld: klik hier

Heb je reisplannen? Raadpleeg dan het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: klik hier