06 april 2020

Bezoekersregeling aangepast omwille van nieuwe overheidsrichtlijnen rond coronavirus (Covid-19)

De bezoekersregeling is aangepast in navolging van nieuwe overheidsrichtlijnen rond Covid-19 en dit om onze patiënten de beste zorg te kunnen geven in een veilige omgeving.

Wat betekent de aangepaste bezoekersregeling?
Er is nog steeds geen bezoek toegelaten in het volledige ziekenhuis, met uitzondering van volgende afdelingen:

- Materniteit:
Bij een verdachte of bevestigde besmetting met coronavirus mag 1 persoon (partner) bij de bevalling aanwezig zijn, daarna is geen bezoek meer toegelaten.
Voor de andere moeders geldt beperkt bezoek na de bevalling (de partner).
Beperkt betekent dat we vragen op de kamer te blijven, eens de kamer verlaten betekent dat je ook het ziekenhuis moet verlaten, aldus geen rookpauzes, geen in- en uitlopen van de afdeling, niet op de gang wachten,...;
- Pediatrie (1 ouder);
- Noodzakelijke raadplegingen en medisch technische diensten (1 begeleider)
Eén begeleider is toegestaan. We vragen wel dat deze persoon enkel aanwezig is indien en zolang dit nodig is. De begeleider mag enkel indien dit nodig is mee naar de dienst. Is de patiënt langere tijd (bvb. dagopname) aanwezig in het ziekenhuis, mag de begeleider enkel de patiënt en brengen en komen ophalen. Uitzonderingen zijn mogelijk, bvb. indien de psychische toestand van de patiënt vereist dat de begeleider aanwezig is, …
- Palliatieve zorgen (bezoek in overleg met de behandelende arts).

- In tegenstelling tot eerdere afspraken is, in navolging van nieuwe overheidsrichtlijnen, bezoek aan een palliatieve coronapatiënt toegelaten mits strikte opvolging van de richtlijnen gegeven door onze medewerkers. Het ziekenhuis probeert op deze manier zo goed als mogelijk bij te dragen aan een menselijke afscheid en hoopt zo bij te dragen aan een draagbaar rouw- en verwerkingsproces voor de nabestaanden. Het blijven moeilijke tijden, voel je de nood, vraag onze medewerkers om hulp in het verwerkingsproces.


Ook voor deze uitzonderingen vragen we met aandrang dat je als je ziektesymptomen hebt, het bezoek uitstelt tot je genezen bent.

Kom je naar het ziekenhuis, wees dan extra streng op de hygiënerichtlijnen! Sinds begin april vragen we aan iedereen, gedurende het volledige ziekenhuisbezoek, een mondmasker te dragen op alle afdelingen van het ziekenhuis.


Heb je reeds een raadpleging of opname gepland?
Alle geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen werden vanaf 14 maart geannuleerd. Enkel noodzakelijke raadplegingen vinden plaats. Elke discipline bekijkt per dag de geplande patiënten om te bepalen welke afspraak noodzakelijk is om te laten doorgaan. Het ziekenhuis neemt zelf contact op om je afspraak te annuleren.
Krijg je geen telefoontje van het ziekenhuis dan gaat de afspraak gewoon door. Je hoeft dus niet zelf te bellen, om overbelasting van onze diensten te vermijden!


Gaan andere activiteiten in het ziekenhuis door?
Tot verdere richtlijnen worden alle activiteiten cardiale revalidatie stopgezet. Ook alle theoretische groepsessies, zowel voor gewone revalidatie als voor cardioreva zijn stopgezet.

Andere activiteiten van het ziekenhuis, zoals rondleidingen, groepsessies, infosessies, evenementen, pastorale dienst, … worden geannuleerd.

Ook vertegenwoordigers en externen wordt gevraagd het ziekenhuis niet te bezoeken en later contact op te nemen.


Zit je met vragen?
Heb je ziektesymptomen die gerelateerd worden aan Covid-19 of het coronavirus? Contacteer dan je huisarts telefonisch, volg zijn/haar advies strikt op.

Ben je niet ziek, maar heb je algemene vragen over Covid-19? Bel dan gratis naar 0800 14 689 of kijk op www.info-coronavirus.be.

Heb je andere vragen gerelateerd aan een bezoek aan het ziekenhuis?
Bel ons gerust op het nummer 011 69 91 11. Wij proberen je zo goed en zo snel als mogelijk verder te helpen.

Je kan nog steeds bij ons terecht voor medische hulp! Ons ziekenhuis beschikt over twee strikt gescheiden Spoeddiensten, eentje voor Covid-19-spoedgevallen en eentje voor andere spoedgevallen. Alle medewerkers dragen uit voorzorg extra beschermende materialen, zoals mondmaskers.