13 juli 2005

Ziekenhuis

Sint-Truiden

Het regionaal ziekenhuis Sint- Trudo uit Sint-Truiden en de politie slaan de handen in elkaar om de strijd aan te binden tegen diefstallen in het ziekenhuis. «Vorig jaar werden 22 diefstallen gemeld», zegt Gerard Buteneers, de directeur van Sint-Trudo. «Daarbij komt nog dat niet alle diefstallen gemeld worden.» Er komt een betere registratie van diefstallen, de politie houdt meer toezicht op de parking en er komt een folder met tips tegen diefstal.

Op initiatief van het provinciebestuur en de werkgroep rond criminaliteit in ziekenhuizen wordt vanaf nu werk gemaakt van een betere registratie van diefstallen en beschadigingen of agressie tegenover artsen en verplegend personeel.

«Voorts kan de veiligheid op de parking beter. Zo krijgt de politie op de parking een eigen plaats om toezicht te houden. Ze krijgt ook ondersteuning van de stadswachten», vervolgt de directeur. Maar ziekenhuis en politie willen nog een stap verder zetten door de mensen zoveel mogelijk te sensibiliseren. Voorkomen is beter dan genezen, luidt de leuze van de campagne tegen diefstallen in het ziekenhuis. Zo werd voor het eerst een brochure samengesteld rond veiligheid in het ziekenhuis. «We geven op een eenvoudige manier een aantal praktische tips mee aan patiënten, bezoekers en ook het personeel van het ziekenhuis», vertelt Ludwig Vandenhove, burgemeester van Sint-Truiden. De brochures worden op achtduizend exemplaren gedrukt en ligt bij de infobalie in het ziekenhuis maar ook bij de huisartsen in de regio. «Ook worden waardevolle voorwerpen die zich in het ziekenhuis bevinden gegraveerd», voegt de burgemeester er aan toe. Er komen eveneens cursussen voor het personeel om om te gaan met agressie.