13 oktober 2006

RZST werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuw medicijn in de behandeling van multiple sclerose

De dienst neurologie van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo werd geselecteerd om deel te nemen aan de internationale ontwikkeling van een nieuw medicijn in de behandeling van multiple sclerose. Waar tot op vandaag de evolutie van MS enkel kon afgeremd worden met inspuitingen, kan dit voortaan waarschijnlijk met 1 pilletje per dag.

In Vlaanderen werden slechts een vijftal ziekenhuizen geselecteerd om mee te werken aan dit project waaronder in Limburg het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo.

Dr. E. Mulleners, neuroloog in het Sint-Trudoziekenhuis leidt het project en is tevreden met de selectie. "Sinds 30 jaar is de dienst neurologie een sterk uitgebouwde dienst in ons ziekenhuis en worden er jaar na jaar een aantal zorgpaden ontwikkeld. Bovendien worden MS-patiënten in ons ziekenhuis 24 u. op 24 u. begeleid door een speciaal opgeleide MS-verpleegkundige, wat in Vlaanderen uniek is voor een regionaal ziekenhuis. Ook onze ervaring in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen speelde een rol. Zo werken we nu reeds mee aan de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen Alzheimer en wordt op de beroerteafdeling een behandeling voor herseninfarct oppuntgesteld. Drie criteria die ongetwijfeld doorslaggevend waren voor onze selectie", aldus dr. Mulleners.

Ook voor de patiënt betekent de ontwikkeling van dit nieuwe medicijn een groot voordeel. De inspuitingen, die soms dagelijks toegediend moesten worden, kunnen in de toekomst misschien vervangen worden door een eenvoudig pilletje dat de patiënt eenmaal per dag moet innemen. De patiënten kunnen gratis deelnemen aan het project in het Sint-Trudoziekenhuis en kunnen rekenen op de continue begeleiding van een MS-verpleegkundige. Bovendien kunnen ze voor hun revalidatie terecht in het nieuwe revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, wat voor de patiënten verre verplaatsingen overbodig maakt.


MS-patiënten genieten unieke en multidisciplinaire begeleiding in Sint-Trudo

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo startte onlangs ook met een project voor multidisciplinaire begeleiding van MS-patiënten. Op die manier wordt de fysieke en psychische toestand van de patiënt geoptimaliseerd. De MS-patiënt wordt begeleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit:

Neuroloog-revalidatiearts: gespecialiseerd in MS die de patiënt klinisch opvolgt, de medicamenteuze behandeling instelt en de revalidatie met de teamleden bespreekt.

MS-verpleegkundige: staat in voor de begeleiding en opleiding van MS-patiënten. Deze verpleeg-kundige volgde een gespecialiseerde opleiding waardoor zij voor de patiënt als persoonlijke coach kan optreden gedurende het volledige ziekteproces. Zij benadert samen met de arts aspecten als pijn, urologische problemen, spasticiteit, en andere praktische problemen.Zij leert de patiënt het toedienen van auto-injecties aan zodat het behoud van zijn zelfstandigheid geoptimaliseerd wordt. De dienst kan de patiënt een continuïteit van permanentie bieden gedurende 24 u./24 u. Ook indien de patiënt met MS omwille van een andere aandoening gehospitaliseerd is op een andere dienst kan deze MS-verpleegkundige worden geconsulteerd zodat de hospitalisatie van de patiënt in optimale omstandigheden verloopt.

Kinesist: actieve spieroefeningen en stretching conform de vernieuwde richtlijnen voor de MS patiënt. Patiënten krijgen ook oefeningen in groepssessies in het aangepaste en voor rolstoelpatiënten volledig uitgeruste revalidatiecentrum van het ziekenhuis.

Ergotherapeut: traint de handfunctie van de patiënt en leert hem hulpmiddelen of bijzondere technieken te gebruiken zodat hij zijn zelfstandigheid in het dagelijkse leven (wassen, kleden, koken …) kan behouden. Hiervoor werd in het revalidatiecentrum speciaal een aangepaste hoog laag keuken geïnstalleerd. De ergotherapeuten geven ook advies voor woningaanpassingen en eventuele aanpassingen op de werkvloer zodat de patiënt zijn beroep verder kan blijven uitvoeren.

Logopediste: geeft de patiënt specifieke slik- en spraakoefeningen en neemt geheugentesten af.