08 oktober 2006

Drie ziekenhuizen starten gezamenlijk centrum voor autodialyse in Tongeren

Op de campus van het AZ Vesalius in Tongeren is een gloednieuw centrum voor autodialyse van start gegaan. Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, het Virga Jesseziekenhuis en het AZ Vesalius hebben hiervoor de handen in mekaar geslagen. Voortaan hebben nierpatiënten uit de regio Tongeren de kans om hun dialysebehandeling dichter bij huis te volgen. In Limburg is het de eerste keer dat drie ziekenhuizen gezamenlijk een dergelijk centrum uitbaten.

Dialyse is een therapie die de nierfunctie overneemt van patiënten bij wie de nieren onvoldoende werken. Bij autodialyse doen de patiënten zelf een aantal handelingen die in de gewone dialyse door het verpleegkundig personeel gebeuren (zoals controle van het toestel, meting van de bloeddruk, …). De patiënten staan onder medisch toezicht. Buiten een prik bij de start van de dialyse is de behandeling pijnloos en kunnen de patiënten tijdens de dialyse lezen, televisie kijken, internetten, of gewoon wat praten.

40 patiënten
In het nieuwe centrum voor autodialyse zijn tien dialyseposten voorzien waarmee maximaal 40 patiënten uit de regio behandeld kunnen worden. Men begint met drie dialysedagen en zal dit op basis van het aantal patiënten stapsgewijs uitbouwen.

Het centrum heeft een oppervlakte van 300 m² en bevindt zich in een nieuwbouw aan de achterzijde van het Vesaliusziekenhuis. De patiënten hebben een prachtig zicht op de rustige en groene omgeving van het ziekenhuis. De totale investering in gebouwen, apparatuur en inrichting bedraagt 850 000 euro.

Taakverdeling
Er is een duidelijke taakverdeling tussen de drie ziekenhuizen. Het AZ Vesalius staat in voor de uitbating van het gebouw. De inrichting van het centrum wordt georganiseerd door het RZ Sint-Trudo en het Virga Jesseziekenhuis. Zij leveren de dokters, de verpleegkundigen en het medisch materiaal. De ziekenhuizen zijn deze samenwerking aangegaan omdat er zowel in Hasselt als in Sint-Truiden patiënten uit de regio Tongeren zijn die drie keer per week voor een dialyse naar het ziekenhuis moeten. Voor het Vesaliusziekenhuis betekent het nieuwe centrum een uitbreiding van het medisch aanbod.

Voordeel voor patiënt
De investering van het autodialysecentrum komt in de eerste plaats de patiënten uit de regio rond Tongeren ten goede. Bovendien zijn de kosten van autodialyse lager dan deze van een klassieke dialyse.

Na de start van een autodialysecentrum in het Salvatorziekenhuis Hasselt (september 2002) en het autodialysecentrum in het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder (oktober 2005) is dit voor het Virga Jesseziekenhuis het derde samenwerkingsverband voor autodialyse.