14 november 2006

RZST start met geriatrisch dagziekenhuis en valkliniek

Op 17 oktober breidde het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo zijn bestaande dienst geriatrie uit met een geriatrisch dagziekenhuis en een valkliniek. Hiermee speelt het ziekenhuis in op de toenemende vergrijzing van de maatschappij en de veranderende behoeften en verwachtingen van (hoog)bejaarde patiënten. In het dagziekenhuis worden verschillende onderzoeken, consultaties en behandelingen op 1 dag geconcentreerd zodat de patiënten niet langer dan nodig uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald. De valkliniek – een onderdeel van het geriatrisch dagziekenhuis – spoort risicopatiënten op en speelt in op bestaande risico's om verder vallen te voorkomen. Het geriatrisch dagziekenhuis werd op 14 november officieel geopend door de heer Jan Rutten, de 90-jarige eredeken van Sint-Truiden.Nieuw zorgaanbod geriatrisch dagziekenhuis speelt in op toenemende vergrijzing
We leven in een maatschappij met een toenemende vergrijzing van de bevolking. De komende jaren zal het aantal tachtig- en negentigplussers spectaculair toenemen. Ook in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo is de vergrijzing duidelijk voelbaar. Het aantal geriatrische opnames stijgt jaarlijks met ongeveer 10 %, wat maakt dat de dienst geriatrie één van de snelst groeiende afdelingen van het ziekenhuis is. Momenteel bestaat de dienst geriatrie uit 48 bedden verdeeld over 2 campussen. Op Campus Sint-Jozef bevinden zich vooral de acute bedden met een zeer korte ligduur. Campus Sint-Anna omvat de meer chronische geriatrische patiënten.

Inspelend op de toenemende vergrijzing en de veranderende behoeften van geriatrische patiënten werd dit aanbod sinds 17 oktober uitgebreid met een geriatrisch dagziekenhuis waar per dag 6 (hoog)bejaarde patiënten terechtkunnen voor een ambulante multidisciplinaire evaluatie en/of behandeling. De gespecialiseerde dienstverlening is er volledig afgestemd op de specifieke noden van bejaarden. In afspraak met de huisarts en de geriater vinden gedurende 1 dag, in een comfortabele en aangepaste omgeving, een aantal onderzoeken en/of een multidisciplinaire evaluatie plaats.

Patiënten kunnen in het geriatrisch dagziekenhuis terecht voor een ambulante multidisciplinaire evaluatie van ziektebeelden die bij bejaarden frequent voorkomen:
o valkliniek: voor patiënten met gang- en evenwichtsstoornissen, bij recidiverend vallen
o coördinatie van meerdere onderzoeken voor diagnostische oppuntstelling
o geheugenkliniek: voor patiënten met geheugenproblemen
o preoperatief nazicht ter voorbereiding van een zware ingreep
o osteoporose nazicht
o voedingsproblematiek
o urinaire en faecale incontinentie

Tijdens hun ééndagsverblijf in het geriatrisch dagziekenhuis kunnen bejaarden ook ambulante behandelingen ondergaan zoals bloedtransfusie of toediening van medicatie via infuus.Het geriatrisch dagziekenhuis is voor vele bejaarden een ideale oplossing: zij zijn immers vaak sterk gehecht aan hun eigen omgeving en wensen in een aantal gevallen niet gehospitaliseerd te worden; of zij raken volledig ontredderd indien zij uit hun vertrouwde milieu worden gehaald.

Valkliniek pakt valproblemen aan
Door de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal valincidenten toe. Ongeveer 30 % van de mensen ouder dan 65 jaar valt jaarlijks eenmaal, de helft hiervan zelfs meerdere keren. In een rusthuispopulatie of bij 80-plussers bereikt de jaarlijkse valincidentie zelfs 50 %. In alle gevallen stelt men vast dat vrouwen gemakkelijker vallen dan mannen en dat de kans op vallen toeneemt met de leeftijd.

In het merendeel van de gevallen wordt een val veroorzaakt door een combinatie van intrinsieke en extrinsieke factoren. Intrinsieke factoren zijn persoonsgebonden factoren zoals evenwichts- of loopstoornissen, een verminderd zicht, verminderde spiersterkte, onaangepast medicatiegebruik … Extrinsieke factoren zijn bijvoorbeeld gevaarlijke trappen, onvoldoende verlichting, hoge drempels, losse tapijten, ontbreken van antislipmatten in het bad of in de douche …

Vallen gaat vaak gepaard met belangrijke schade, zowel op lichamelijk als psychologisch vlak. De directe letsels van een val zijn botfracturen (6 % van de gevallen), weke delen letsels en cerebrale aandoeningen. 1 à 2 % van de gevallen personen loopt een dijbeenbreuk op die zware medische gevolgen kan hebben. Bovendien gaat vallen bij oudere mensen ook gepaard met angst voor een nieuwe val, daling van de activiteit en zelfredzaamheid en zal de val in veel gevallen leiden tot een verlies van onafhankelijkheid en plaatsing in een rustoord.