23 november 2006

Sint-Trudoziekenhuis plaatst Sint-Truiden op de wereldkaart

Sinds de installatie op de dienst medische beeldvorming van de IMPAX V6.0, het meest innovatieve PACS beeldarchiveringssysteem van Agfa, kwamen in het Sint-Trudoziekenhuis delegaties van overal ter wereld langs om deze innovatieve toepassing te bestuderen. Op donderdag 23 november ontvangt het Sint-Trudoziekenhuis een delegatie van het Symbion Health-ziekenhuis uit Melbourne, Australië.

In september 2005 werd de digitalisering van de dienst medische beeldvorming van het Sint-Trudoziekenhuis verder uitgebreid met de installatie van de IMPAX V6.0, het meest innovatieve PACS beeldarchiveringssysteem van Agfa. Een grote stap voorwaarts want dankzij het PACS-systeem (Picture Archiving and Communication System) kunnen medische beelden nu onmiddellijk online beschikbaar gesteld worden aan de verschillende specialisten in het ziekenhuis. Bovendien worden hierdoor de filmproductie en –ontwikkeling drastisch beperkt wat ook vanuit ecologisch standpunt een goede zaak is.

De introductie van PACS verhoogde de competitiviteit van het ziekenhuis en van zijn diensten. Alle beelden zijn immers onmiddellijk online beschikbaar. Hierdoor is een snelle diagnosestelling, een vlotte bijsturing van het zorgproces en een verlaagde hospitalisatieduur mogelijk. Herhaling van onderzoeken wordt vermeden en de wachtlijsten verminderen. Voortaan zijn ook alle patiëntengegevens – ook beelden –geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier van de patiënt. Ook huisartsen zullen dit op korte termijn online kunnen consulteren. Deze toepassing wordt momenteel door een aantal huisartsen uitgetest.
Bovendien is er met PACS geen verlies meer van informatie en kan deze – zonder tijdrovend opzoekingswerk - overal en altijd geconsulteerd worden. Ook vroegere opnamen kunnen ter vergelijking online worden opgeroepen. Tenslotte bieden de PACS-beelden aan de radiologen veel meer mogelijkheden dan vroeger: ze kunnen op de beelden inzoomen, nauwkeurige metingen uitvoeren enz.

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo was het eerste ziekenhuis binnen de EMEA-regio (Europe, Middle East, Africa) dat met deze innovatieve PACS-toepassing van start ging en werd dus meteen ook de referentie voor ziekenhuizen her en der in de wereld. Sinds mei 2006 verwelkomde Sint-Trudo delegaties uit Zuid-Afrika, Kroatië, Nederland, India, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Malta en Italië. Op donderdag 23 november lichten medewerkers van de dienst ICT en van de dienst medische beeldvorming de PACS-toepassing nogmaals toe aan een delegatie van het Symbion Health-ziekenhuis uit Melbourne, Australië.