21 december 2006

Rugrevalidatieprogramma voor verzorgenden in revalidatiecentrum Sint-Trudo

Verzorgend personeel met lage rugpijn kan sinds november 2006 in het revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo een revalidatieprogramma volgen, aangeboden door het Fonds voor de Beroepsziekten. Het revalidatiecentrum - en in het bijzonder de rugschool - van het RZ Sint-Trudo is één van de drie Limburgse centra die hiervoor door het Fonds voor de Beroepsziekten werd erkend.

Het programma omvat een multidisciplinaire revalidatie (fysieke reconditionering, ergotherapie, kinesitherapie) in een door het Fonds voor de Beroepsziekten erkend revalidatiecentrum. De behandeling bestaat uit maximum 36 sessies van telkens 2 uur, gedurende maximum 6 maanden. Het revalidatieprogramma is gratis aangezien het Fonds voor de Beroepsziekten het remgeld voor de behandeling betaalt en zelfs de verplaatsingsonkosten voor het volgen van de revalidatie vergoedt (0.20 euro/km met een maximum van 250 euro).

Het programma richt zich tot loontrekkend verplegend of verzorgend personeel werkzaam in een ziekenhuis, een RVT, een rusthuis, een psychiatrische instelling of in de thuiszorg, die rugbelastende tilbewegingen moeten uitvoeren bij het verzorgen van zieken én die arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van één van de drie volgende gevallen:
- frequente lage rugpijn, sinds minimum 4 weken en maximum 3 maanden
- recidive van lage rugpijn binnen een periode van 1 jaar, sinds minimum 1 week en maximum 3 maanden
- een chirurgische ingreep aan de lumbale wervelzuil sinds minimum 4 weken en maximum 3 maanden
op voorwaarde dat ze geen medische contra-indicatie vertonen voor het deelnemen aan een revalidatieprogramma.

De doelstellingen van het project zijn:
- een spoedige werkhervatting bevorderen door middel van een revalidatieprogramma waardoor een mogelijke evolutie naar chronische rugpijn vermeden wordt.
- de arbeidsomstandigheden van het personeel in de verzorgingssector verbeteren.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor dit revalidatieprogramma?
- U raadpleegt uw dokter. Deze zal nagaan of er geen medische contra-indicatie bestaat om het revalidatieprogramma te volgen.
- U maakt een afspraak met de arbeidsgeneesheer: deze gaat na of u wel degelijk aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het programma en vult een aanvraagformulier in dat naar het Fonds voor de Beroepsziekten wordt gestuurd.
- U schrijft zich in in een erkend revalidatiecentrum voor de eerste sessies van het multidisciplinaire revalidatieprogramma.

Wilt u meer weten? Surf dan naar de website van het Fonds voor de Beroepsziekten op www.fmp-fbz.fgov.be. U kunt er ook de informatiefolder of het aanvraagformulier downloaden.

Voor meer informatie rond een revalidatiebehandeling in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo kunt u terecht op het nummer 011-69 93 67.