26 januari 2007

Personen met een handicap exposeren in RZST

Van 16 januari tot 15 mei 2007 biedt het Sint-Trudoziekenhuis aan de deelnemers van Arti-sjok – een project van dagcentrum Wiric – een forum om hun kunstwerken tentoon te stellen. Voor de kunstenaars is dit een prima gelegenheid om aan de bezoekers te tonen dat ze – ondanks hun mentale handicap – over heel wat artistieke talenten beschikken. Het ziekenhuis wil op deze manier de kunstenaars motiveren om hun artistieke talenten verder te ontplooien.

Elf originele en creatieve kunstwerken sieren sinds 16 januari de gang tegenover de cafetaria van het Sint-Trudoziekenhuis. Ze werden gemaakt door de deelnemers van Arti-sjok, één van de projecten van Wiric, een organisatie die een zinvolle dagbesteding aanbiedt voor volwassen mentaal gehandicapte personen.

Arti-sjok is een winkel waar personen met een mentale handicap kunst en artisanale producten maken en verkopen. Met dit project streeft Arti-sjok ernaar dat de samenleving personen met een handicap (h)erkent als een persoon met heel wat mogelijkheden. Door aan deze kunstenaars een forum te bieden om hun werken te exposeren, wil het Sint-Trudoziekenhuis hier zeker toe bijdragen. Iedereen is dan ook van harte welkom om deze expositie te komen bekijken.

Alle tentoongestelde werken zijn te koop. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de winkel van Arti-sjok in de Hamelstraat 6 te Sint-Truiden of bellen naar 011-74 32 78. De winkel is elke weekdag open van 9.30 tot 16 uur, behalve op maandag.