06 maart 2007

RZST start met thuishemodialyse: een primeur voor Limburg

In het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo kunnen nierpatiënten naast de traditionele dialysevormen voortaan ook kiezen voor thuishemodialyse: de patiënt dialyseert zichzelf thuis en voert alle handelingen voor, tijdens en na de dialyse (inclusief het zichzelf aanprikken) volledig zelfstandig uit. Het Sint-Trudoziekenhuis is op dit moment het enige Limburgse ziekenhuis dat deze vorm van dialyse aanbiedt. Na een intensieve opleiding waarin alle facetten van de behandeling aan bod kwamen, startte de 45-jarige Jan Lemaire, dialysepatiënt in Sint-Trudo sinds 1988, eind februari met thuishemodialyse. Voor hem de ideale oplossing om zijn behandeling beter te kunnen combineren met zijn gezin, zijn sociaal leven en zijn professionele activiteiten.

Dialyse is een therapie die de nierfunctie overneemt van patiënten bij wie de nieren onvoldoende werken. Vlaanderen telt 3.500 dialysepatiënten en hun aantal neemt jaarlijks met 6 à 8 % toe. ?Met thuishemodialyse vervolledigen we ons aanbod aan nierfunctievervangende therapie?, aldus de nefrologen van het Sint-Trudoziekenhuis. ?Onze patiënten kunnen voortaan kiezen voor klassieke ziekenhuishemodialyse, peritoneaal dialyse (buikspoeling), autodialyse - waarbij de patiënt onder medisch toezicht zelf een aantal handelingen uitvoert - of nu dus ook voor thuishemodialyse?.

Bij thuishemodialyse wordt een compacte dialyse-eenheid thuis geïnstalleerd. De patiënt voert zelfstandig alle handelingen uit; het toestel klaarmaken, voorbereiden, zichzelf aanprikken en aansluiten, de parameters opvolgen en op het einde zelfstandig afsluiten. Hierbij is geen tussenkomst van medisch of verpleegkundig personeel nodig. Hoewel Jan Lemaire oorspronkelijk eerder huiverachtig stond tegenover de idee om zichzelf te moeten aanprikken, wogen de vele voordelen uiteindelijk toch door en besloot hij samen met zijn partner Linda de stap naar thuishemodialyse te zetten.

?Thuishemodialyse biedt me de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met mijn vriendin en onze vijf kinderen?, zegt Jan. ?Nu moest ik driemaal per week naar het Sint-Trudoziekenhuis voor een behandeling van gemiddeld vier uur, daarna anderhalf uur terug naar huis, vaak in de file, waardoor ik steeds laat en doodmoe thuis kwam. Met de thuishemodialyse heb ik de vrijheid om me te dialyseren wanneer het me past, ik verlies geen tijd meer met verplaatsingen van en naar het ziekenhuis en ben niet meer afhankelijk van anderen voor mijn behandeling."

België telt slechts een 50-tal thuisdialysepatiënten, waarvan het grootste deel in Brussel. Niet iedereen komt in aanmerking van een dergelijke behandeling: enkel patiënten met een probleemloze dialyse, voldoende inzicht en motivering, én een beschikbare partner voor enige hulp zo nodig. Thuishemodialyse vraagt een grote zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënten maar doordat zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun dialyse zijn ze vaak veel gedisciplineerder en punctueler in hun behandeling.

Zelfstandigheid en herwonnen vrijheid zijn de grootste troeven voor de patiënt, voor de gemeenschap betekent deze techniek een belangrijke besparing ten opzichte van ziekenhuisdialyse omdat de personeelskost quasi volledig wegvalt. Thuisdialysepatiënten moeten zich slechts om de 2 maanden aanbieden in het ziekenhuis voor een routineonderzoek. In geval van problemen kunnen zij 24 u. op 24 u. telefonisch terecht bij de wachtdienst van het ziekenhuis.