23 mei 2007

Reizende tentoonstelling moet pijn bespreekbaar maken

Van maandag 21 mei tot en met zondag 3 juni 2007 staat in de hal van het Regionaal Ziekenhuis Sint Trudo (Campus Sint-Jozef) een reizende tentoonstelling rond pijn opgesteld. Met deze educatieve tentoonstelling wil het ziekenhuis patiënten en bezoekers sensibiliseren rond pijn en de problematiek van chronische pijn meer zichtbaar en bespreekbaar maken. De tentoonstelling werd gerealiseerd door Ziekenzorg CM in samenwerking met de Vlaamse Pijnliga.

Wat is pijn, hoe ontstaat het, wat is het verschil tussen acute en chronische pijn, hoe kan je pijn meten, welke pijnbehandelingen bestaan er, hoe kan je leren leven met chronische pijn … Dit zijn maar enkele van de thema's die via verschillende modules in de educatieve tentoonstelling ?Pijn' aan bod komen. Naast informatieve modules zijn er ook multimediamodules met een cd-rom die dieper ingaat op de thema's, met een pijnwoordenboek, een quiz en beelden en getuigenissen van pijnpatiënten.
Pijnbestrijding in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo:

Ook in het Sint-Trudoziekenhuis wordt heel veel aandacht geschonken aan de juiste pijnbehandeling. Het behandelende team (verpleegkundigen, pijnverpleegkundige, geneesheer en anesthesist) werkt voor elke patiënt een aanpak op maat uit zodat de pijnbestrijding zo optimaal mogelijk is.

? De intensiteit van de pijn die iemand voelt, wordt gemeten via een pijnschaal. Deze informatie is essentieel voor een juiste diagnose en een doeltreffende behandeling.
? Behandeling van acute en post-operatieve pijn met aangepaste pijnstillende medicatie om de herstelperiode zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.
? Optimale behandeling van chronische pijn via multidisciplinair overleg. Om hun pijnklachten te verminderen, kunnen patiënten met chronische pijn in het Sint-Trudoziekenhuis terecht voor:
o pijntherapie of ?pijnkliniek': als er geen andere behandeling meer mogelijk is (chirurgie …), wordt de pijn verminderd door het gebruik van aangepaste medicatie en/of infiltraties
o rugrevalidatie of ?rugschool' voor mensen met chronische rugpijn o toepassen van TENS-therapie: elektrische stimulatie van de zenuwen om pijnsignalen te blokkeren
o neurostimulatie: implantatie van een elektrische stimulator die een vervorming geeft van het pijnsignaal en zo de pijn vermindert
?Palliatieve zorg: een Palliatief Support Team biedt totaalzorg op het ogenblik dat genezen niet meer mogelijk is. Menswaardigheid en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn familie staan hierbij voorop.

Enkele markante cijfers rond pijn:

?Acute pijn is de meest voorkomende klacht van patiënten bij de dokter.
?23 % of 2,4 miljoen Belgen lijden aan chronische pijn.
?België neemt daarmee in Europa de 4de plaats in.
?Meer dan de helft van de pijnpatiënten is tussen 18 en 50 jaar oud, maar ook kinderen en jongeren worden niet gespaard.
?42 % van de pijnpatiënten heeft 24 op 24 uur pijn.
?De meest genoemde oorzaken van chronische pijn zijn bot- en gewrichtsziekten, rug- en nekpijn, hoofdpijn, waaronder migraine, kankerpijn, aangezichtspijn …
?50 % van de pijnpatiënten is voortdurend vermoeid.
?Meer dan 30 % van de pijnpatiënten kan zich een leven zonder pijn niet meer voorstellen.
?15 % van de pijnpatiënten lijdt zoveel pijn dat hij liever zou sterven.

De tentoonstelling loopt van 21 mei tot en met 3 juni en is vrij toegankelijk.