27 september 2007

Ruglijders kunnen gratis revalidatieprogramma volgen in ultramoderne rugschool van RZST

Het Fonds voor Beroepsziekten lanceerde dinsdag een nieuwe campagne om mensen met rugpijn te helpen: zij kunnen voortaan een kosteloos revalidatieprogramma volgen in een erkend revalidatiecentrum. Eén van de drie erkende centra in Limburg is het moderne revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo dat begin 2006 de deuren opende. De rugschool is omwille van zijn ultramoderne oefentoestellen uitgegroeid tot het paradepaardje van het centrum en tot een referentiecentrum voor andere ziekenhuizen. In de rugschool leren mensen met rugproblemen hoe ze hun rug beter kunnen gebruiken zodat enerzijds hun klachten verminderen en ze anderzijds - ondanks hun rugklachten - opnieuw kunnen functioneren in de maatschappij. Onder bepaalde voorwaarden wordt dit revalidatieprogramma nu terugbetaald door het Fonds voor Beroepsziekten

Rugschool, paradepaardje en referentiecentrum
De rugschool van het Sint-Trudoziekenhuis bestaat uit een aantal ultramoderne oefentoestellen volgens een Duits concept, die specifieke regio's van de rug en hals revalideren onder leiding van een gespecialiseerde kinesiste en ergonome. Deze toestellen werden in België in primeur geïnstalleerd in het revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. Hierdoor werd de rugschool meteen het referentie- en opleidingscentrum voor andere ziekenhuizen uit de streek. De oefentoestellen zijn volledig computergestuurd waardoor de patiënt een intensief en volledig op maat uitgewerkt trainingsprogramma kan volgen. Verkeerd uitgevoerde oefeningen worden automatisch gecorrigeerd en alle trainingsgegevens worden opgeslagen zodat een perfecte controle door de arts mogelijk is. De rugschool richt zich vooral tot mensen met chronische nek- en rugpijn, na een rugoperatie, een hernia, whiplash, lumbago … In de rugschool leren ze opnieuw leven en functioneren met hun rugproblemen: ze leren hoe ze hun overbelaste rug kunnen sparen en hoe ze met minder pijn en minder belasting van de rug door het leven kunnen gaan. Een volledig oefenprogramma bestaat uit 36 sessies van 2 uur, die grotendeels door de mutualiteit worden terugbetaald. Het beperkt aandeel dat de patiënt betaalt (remgeld), wordt nu onder bepaalde voorwaarden door het Fonds van Beroepsziekten terugbetaald. Het centrum werkt dan ook nauw samen met deze instantie.

Ambulant revalidatiecentrum met allernieuwste apparatuur
Ook de andere behandelruimtes van het revalidatiecentrum werden uitgerust met de allernieuwste apparatuur en kregen een moderne look zodat de patiënten in een aangename sfeer kunnen revalideren. Patiënten kunnen in het revalidatiecentrum terecht voor rugrevalidatie, neurologische revalidatie, long- en hartrevalidatie, revalidatie van leerstoornissen, locomotorische revalidatie en een pre- en postnatale kinesitherapie.
De behandelruimtes bestaan uit een uitgebreide ergotherapieruimte met een rolstoelaangepaste keuken (uniek in de streek), ruimte voor handfunctietraining, ADL-functietrainingen (om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven), een afzonderlijke ruimte voor relaxatieoefeningen en gecomputeriseerde cognitieve functietraining. Daarnaast is er ook een volledig uitgeruste oefenruimte voor persoonlijke kinesitherapie en een uitgebreide gemeenschappelijke oefenruimte mét airconditioning onderverdeeld in een zone voor neurologische therapie, cardio-pulmonaire therapie, rugscholing en pre- en postnatale kinesitherapie. Het revalidatieteam bestaat momenteel uit 3 revalidatieartsen, 6 ergotherapeuten, 14 kinesisten en 2 logopedisten en zal volgend jaar nog uitgebreid worden. Het revalidatiecentrum staat onder leiding van dr. Mulleners, revalidatiearts en neuroloog, dr. Darcis en dr. Hendrix, beiden fysisch geneesheer en revalidatiearts.