11 oktober 2007

RZST sponsort Truiense huisartsen-marathonlopers voor goede doel

Op 4 november lopen 3 Truiense huisartsen - dr. Rita Hermans, dr. Viviane Strauven en dr. Jacques Sneijers - en brandweercommandant Johan Vandeborne de legendarische marathon van New York ten voordele van een onderwijsproject in Nicaragua van de vzw Vonkita. Mia Aerts en Simone Geerden, twee medewerkers van het Sint-Trudoziekenhuis, hebben als stichtend lid van Vonkita via diverse acties hun collega's in het ziekenhuis voor dit onderwijsproject gesensibiliseerd. Ze vonden ook de directie en de Medische Raad bereid dit onderwijsproject te ondersteunen via sponsoring van de huisartsen-marathonlopers. Op woensdag 10 oktober ontvingen Mia en Simone een cheque ter waarde van 500 euro uit handen van dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en dr. Luc Van Den Bergh, voorzitter van de Medische Raad.

Vonkita is een vzw van een groep gemotiveerde Limburgers die samen hun schouders zetten onder een aantal projecten in het Zuiden. Momenteel ondersteunt Vonkita twee onderwijsprojecten in Nicaragua: ?Raflang', een basisschool in de hoofdstad Managua en de Montessorischool ?eeJAC' in Nueva Guinea. Beide initiatieven werden opgezet door bewuste, zelfverzekerde Nicaraguaanse vrouwen.

?eeJAC? staat voor escuela experimental Jan Amos Comenius (experimentele school JAC). Het is een privéschooltje dat via ervaringsgericht onderwijs aan 146 volkskinderen een toekomst wil bieden. De vzw Vonkita probeert via allerlei acties de nodige middelen te verzamelen om het schoolgeld voor deze kinderen te kunnen betalen (tussen 30 en 60 euro). Want hoewel het ministerie van onderwijs deze ervaringsgerichte onderwijsvorm erkent en erg waardeert, betaalt de staat geen leerkrachtenlonen of werkingskosten en moet het schooltje het stellen met de kleine bijdragen van de ouders (sommigen verdienen geen 2 euro per dag).

Vonkita heeft nu ook 4 Truiense sportievelingen bereid gevonden om dit onderwijsproject te steunen: op 4 november lopen de huisartsen dr. Rita Hermans, dr. Viviane Strauven, dr. Jacques Sneijers en brandweercommandant Johan Vandeborne de legendarische marathon van New York. Zij koppelen deze persoonlijke sportieve uitdaging van 42 km lopen aan sponsoring van het ?eeJAC' schooltje in Nueva Guinea. Met de bijeengelopen gelden willen ze de 146 volkskinderen van het schooltje helpen aan didactisch materiaal, aan de nodige schoolboeken en aan een sportterrein i.p.v. de huidige modderpoel door de aanleg van een afdak en een betonnen sportvloer.

Met de overhandiging van een cheque van 500 euro wil ook de directie en de Medische Raad van het ziekenhuis hun steentje bijdragen aan dit onderwijsproject waarvoor onze medewerkers Mia en Simone, en de andere vrijwilligers van vzw Vonkita zich belangeloos engageren.