29 november 2007

Meer comfort voor kankerpatiënten RZST dankzij gift van 4 000 euro

Op woensdag 28 november overhandigde de heer Guido Mivis, voorzitter van de Millennium Tennis Academy, officieel een cheque ter waarde van 4 000 euro aan dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. Met deze gift kan de afdeling oncologie werk maken van een project dat ze al lang koesteren: de inrichting van een stille ruimte die comfort, huiselijke sfeer en rust uitstraalt en waar de palliatieve patiënt, tijdens de laatste fase van zijn leven, in volle privacy en intimiteit kan samenzijn met zijn familie.

Op zaterdag 20 oktober organiseerde de Millennium Tennis Academy uit Sint-Truiden naar jaarlijkse gewoonte in Salons Norfolk een gala-avond ten voordele van TOKAP (totaalzorg voor kankerpatiënten), de dienst oncologie van het Sint-Trudoziekenhuis en het Kinderziekenhuis van UZ Leuven.

Met enige fierheid overhandigde de heer Guido Mivis, voorzitter van de Millennium Tennis Academy, op woensdag 28 november, dan ook een cheque van 4 000 euro aan dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het Sint-Trudoziekenhuis en mevrouw Gudrun Vijgen, hoofdverpleegkundige van de afdeling oncologie en longziekten.

Op deze afdeling worden zwaar hulpbehoevende en vaak terminale patiënten 24/24 omringd met de beste zorgen. De opvang en begeleiding van palliatieve patiënten gebeurt in nauwe samenwerking met het Palliatief Support Team en de sociale dienst. Aangezien het ziekenhuis op dit moment nog geen erkenning heeft voor een echte palliatieve eenheid en hiervoor dus ook geen subsidies of extra omkadering ontvangt, zijn giften zoals deze van de Millennium Tennis Academy erg welkom om de afdeling de mogelijkheid te bieden het comfort van deze patiënten, in de laatste en toch moeilijke fase van hun leven, te verhogen.

"Ondanks het algemene tekort aan palliatieve bedden, hopen we in de zeer nabije toekomst toch over enkele erkende palliatieve bedden te kunnen beschikken in ons ziekenhuis", zegt dr. Raf Lippens. "Het zou een enorm voordeel zijn niet enkel voor de afdeling die dan extra omkadering krijgt maar ook voor de patiënt. Nu zijn we soms verplicht om een patiënt, die vaak al weken in ons ziekenhuis wordt verzorgd, in de laatste fase van zijn leven uit zijn vertrouwde omgeving te halen om hem naar een palliatieve eenheid in een ander ziekenhuis te brengen, vaak met alle gevolgen van dien".

De afdeling oncologie zal de 4 000 euro die ze ontving van de Millennium Tennis Academy samen met andere giften en eigen financiering gebruiken om in de loop van volgend jaar op de afdeling een bestaand lokaal om te bouwen tot een "stille ruimte" die comfort, huiselijkheid en rust uitstraalt en waar de palliatieve patiënt in de laatste fase van zijn leven in volle privacy en intimiteit kan samenzijn met zijn familie.