18 december 2007

Plaatsing botverankerde hoorapparaten voortaan ook mogelijk in heelkundig dagcentrum RZST

Plaatsing botverankerde hoorapparaten voortaan ook mogelijk in heelkundig dagcentrum RZST Plaatsing botverankerde hoorapparaten voortaan ook mogelijk in heelkundig dagcentrum RZST 

Patiënten bij wie een conventioneel hoorapparaat niet mogelijk is of die eenzijdig doof zijn, kunnen mits een kleine en risicoloze heelkundige ingreep hun gehoor terugkrijgen door plaatsing van een botverankerd hoorapparaat (Bone Anchored Hearing Aid of BAHA). NKO-arts, dr. Verbraken, voert deze ingreep sinds kort ook uit in het heelkundig dagcentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. De kostprijs is vergelijkbaar met deze van een goed conventioneel hoorapparaat, de geluidskwaliteit veel beter. Zowel de ingreep als het implantaatmateriaal worden integraal terugbetaald door de ziekteverzekering.

Steeds meer mensen, ook jongvolwassenen, kampen met gehoorproblemen en riskeren hierdoor sociaal geïsoleerd te geraken. Een exacte diagnose en juiste behandeling zijn essentieel om deze mensen hun gehoor – en dus ook hun sociaal leven – terug te geven. Een groot deel van de slechthorenden kunnen efficiënt geholpen worden met een conventioneel hoorapparaat dat achter of in het oor bevestigd wordt. Voor mensen die een gewoon hoorapparaat niet verdragen (omwille van bijvoorbeeld chronische ontstekingen en looporen, allergische reacties, afwijkende gehoorgang …) of die eenzijdig doof zijn, is een botverankerd hoorapparaat de ideale oplossing.

Een botverankerd hoorapparaat werkt door middel van beengeleiding: de geluidstrillingen worden via het schedelbot opgevangen en rechtstreeks doorgegeven aan het binnenoor. De geluidskwaliteit is voortreffelijk en de gehoorgang blijft vrij. Voor de plaatsing van een botverankerd hoorapparaat wordt via een eenvoudige heelkundige ingreep, meestal onder lokale verdoving, een kleine titaniumschroef (3 à 4 mm) in het rotsbeen achter het oor geïmplanteerd. Wanneer het botweefsel zich hieraan voldoende heeft vastgehecht (osseoïntegratie), wordt op de schroef een klein koppelstuk bevestigd waarop het eigenlijke hoorapparaat wordt vastgeklikt. De ingreep duurt ongeveer 45 min. en kan probleemloos in het heelkundig dagcentrum gebeuren. De patiënt mag nog diezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

De patiënt kan vooraf de werking en het resultaat van het systeem grondig evalueren door middel van een testbeugel die het uitwendig hoortoestel heel stevig op de schedel drukt. Na deze testfase kan hij geheel vrijblijvend beslissen of hij al dan niet tot de ingreep wil overgaan. Het systeem biedt nieuwe perspectieven voor patiënten met middenoorproblemen die via een operatie niet kunnen behandeld worden. Patiënten die eenzijdig doof zijn, kunnen dankzij het botverankerd hoorapparaat opnieuw horen aan hun dove/slechte kant. Zowel de ingreep als het implantaatmateriaal worden integraal terugbetaald door de ziekteverzekering.

Dr. Verbraken, die al 18 jaar ervaring heeft als NKO-arts, zal zich in de toekomst verder specialiseren in de (h)oorproblematiek: de bestaande privépraktijk zal dan ook worden uitgebouwd tot een centrum waar vooral oorproblemen worden behandeld. De samenwerking met de hoorcentra zal hierbij worden geïntensifieerd. Dr. Annys, die sinds 2000 samenwerkt met dr. Verbraken, zal zich als NKO-arts hoofdzakelijk toeleggen op stem- en keelproblemen, en dit in een nieuwe consultatieruimte in het Sint- Trudoziekenhuis.