29 januari 2008

RZST zet voedingsteam in om ondervoeding aan te pakken

Ondervoeding van ziekenhuispatiënten is een ernstig en vaak nog onderschat probleem in de gezondheidszorg. Uit recent onderzoek is gebleken dat in de Belgische ziekenhuizen 36 % van de geriatrische patiënten ondervoed is en 42 % een risico heeft op ondervoeding. Omdat ondervoeding kan leiden tot ernstige complicaties lanceerde de FOD Volksgezondheid een project rond de preventie en aanpak van ondervoeding bij ziekenhuispatiënten. Ook het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo neemt deel aan dit project. In oktober 2007 werd in het ziekenhuis een voedingsteam opgericht dat risicopatiënten ouder dan 75 jaar systematisch opspoort en met gerichte voedingstherapie het probleem van ondervoeding snel en efficiënt aanpakt. Op de internationale voedingsdag (31 januari) wil het voedingsteam via diverse initiatieven de aandacht van collega's en patiënten op deze problematiek vestigen.

Naar aanleiding van de Nutrition Day worden op 31 januari 2008 in tal van Europese ziekenhuizen initiatieven opgezet om het probleem van ondervoeding bij ziekenhuispatiënten in de kijker te plaatsen.

In het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo zal het voedingsteam via een aantal acties zowel collega's verpleegkundigen en artsen als patiënten sensibiliseren voor deze problematiek. Zo krijgen op donderdag 31 januari de patiënten van de afdelingen geriatrie en revalidatie (Sp-dienst) een uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden. Bovendien krijgen in de namiddag alle patiënten in ons ziekenhuis een lekker gebakje met koffie of fruitsap. Alle geneesheren, verpleegkundigen en paramedici kunnen 's middags bij een glaasje vers geperst fruitsap en een sandwich kennismaken met het voedingsteam en zijn werking. Geriater en voorzitter van het voedingsteam, dr. Sven Martens, zal om 12.15 uur en 13.15 uur de (onder)voedingsproblematiek en werking van het team kort toelichten.

Het voedingsteam ging van start in oktober 2007 met de bedoeling om risicopatiënten boven de 75 jaar systematisch op te sporen en te screenen en hen waar nodig een aangepaste, individuele voedingstherapie aan te bieden. Het voedingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een geriater, een abdominaal chirurg, een endocrinologe, een anaesthesist, een apotheker, een diëtiste, het hoofd van de voedingsdienst, een voedingsverpleegkundige en een liaison-verpleegkundige geriatrische zorg.

Deze preventieve aanpak vermindert bij ondervoede patiënten het risico op ernstige complicaties zoals verlaagde weerstand, vertraagde wondheling, verhoogde kans op infecties en decubitus, verminderde spierkracht, vermoeidheid, immobiliteit, langer ziekenhuisverblijf enz.

Sinds de start van het voedingsteam in oktober 2007 werden in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo al 842 risicopatiënten ouder dan 75 jaar gescreend waarvan bij 97 (of 12 %) ondervoeding werd vastgesteld en bij 279 (of 33 %) risico op ondervoeding. Deze patiënten kregen in samenspraak met hun behandelende arts een individueel voedingsplan om hun voeding bij te sturen.