03 juni 2008

Multidisciplinaire aanpak van leerstoornissen

Multidisciplinaire aanpak van leerstoornissen 

Voortaan kunnen kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen voor een multidisciplinaire en gecentraliseerde behandeling terecht in het Centrum voor leer- en ontwikkelingsstoornissen van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. In het CLO werken therapeuten uit verschillende disciplines samen om snel tot een gedetailleerde en een efficiënte behandeling te komen. Deze multidisciplinaire aanpak is vrijwel uniek in de streek.

Kinderen en jongeren met spraak- en taalproblemen, leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen), articulatie- en stemproblemen, myofunctionele stoornissen, motorische stoornissen (grove en fijne motoriek), psychomotorische achterstand … kunnen in het CLO terecht voor een gecentraliseerde en multidisciplinaire behandeling. Het CLO is een samenwerkingsproject tussen verschillende disciplines, wat vrijwel uniek is in de streek. Momenteel bestaat het team uit een neuroloog-revalidatiearts, een kinderarts, een logopediste, twee ergotherapeuten en een kinesiste. ?Dankzij deze multidisciplinaire aanpak waarbij iedere therapeut het probleem analyseert en benadert vanuit zijn eigen discipline, kunnen we een snelle diagnose en een efficiënte behandeling garanderen?, zegt dr. Mulleners, neuroloog en coördinator van het project. ?Daarnaast is het voor de kinderen en hun ouders uiteraard ook interessant dat alle behandelingen op één centrale plaats kunnen gebeuren?.

Leerstoornissen zijn een vaak voorkomende klacht bij kinderen en jongeren. Het is van primordiaal belang om deze leerstoornissen snel te herkennen en te behandelen, omdat ze aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand. Leerstoornissen vormen een groep van aandoeningen waartoe dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD en niet-verbale leerstoornissen horen. Elk van deze aandoeningen is vaak het gevolg van hetzelfde basisprobleem, namelijk de onmogelijkheid om een aantal handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat het kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen (dyscalculie).

Een kind met leer- , taal- of spraakstoornissen wordt meestal doorverwezen door de school, het CLB, de kinderarts, neuroloog of huisarts. Maar ouders kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op het CLO. Voor meer informatie en/of afspraken kunnen ze terecht op het secretariaat neurologie (tel. 011 69 95 60).
Na een oriënterend gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een testdag. Die dag, meestal een woensdagnamiddag, legt het kind testen af bij de logopediste, kinesiste en ergotherapeute. Er vindt ook een neurologisch onderzoek plaats met EEG en een onderzoek door de kinderarts. Daarna bepalen de verschillende therapeuten in overleg de diagnose en stellen ze een aangepaste behandeling voor. De verschillende behandelingen worden op elkaar afgestemd en vinden meestal op woensdagnamiddag plaats in het revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. Afhankelijk van het probleem en de behandeling kan de therapie tot 2 uur in beslag nemen. Maandelijks bespreken de therapeuten de evolutie van het kind en kan de behandeling, zo nodig, worden aangepast.

meer info