08 september 2008

Veerle Heeren op stage in Sint-Trudoziekenhuis

Veerle Heeren op stage in Sint-Trudoziekenhuis 

Op 1, 2 en 3 september liep Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Heeren stage in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. Deze stage is een initiatief van VOKA Limburg dat al voor de 25ste keer Limburgse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid biedt om vlak voor het parlementaire jaar een korte stage te doen in het bedrijfsleven.

Veerle Heeren greep deze kans om het Sint-Trudoziekenhuis van binnenuit te leren kennen. Een rondleiding op de materniteit, het labo, de dienst medische beeldvorming, het revalidatiecentrum, de apotheek en de distributiekeuken deed haar beseffen dat het ziekenhuis de afgelopen jaren fors geïnvesteerd heeft, niet alleen in een nieuwbouw maar ook in innovatieve medische apparatuur en hooggekwalificeerde medewerkers. Daarnaast verdiepte ze zich via gesprekken met leden van de directie en het management in een aantal onderwerpen die haar vanuit haar politieke werk interesseren: het HR-beleid en de link naar het onderwijs, het aankoopbeleid, de kwaliteit van de zorg, enz.

Een onderdompeling in het ziekenhuisleven zou echter niet compleet zijn zonder contact met de mensen 'op de werkvloer': op dinsdagvoormiddag deed Veerle samen met haar tijdelijke collega's de vroege shift op de afdeling inwendige ziekten en geriatrie. "Ik werd er getroffen door het enthousiasme van het verplegend personeel en de deskundigheid die ze aan de dag leggen. Ze verdienen en krijgen mijn diepste respect". Op woensdagvoormiddag was Veerle te gast op de afdeling spoedgevallen: ze kwam er alles te weten over de werking van de medische hulpdiensten en het dringend ziekenwagenvervoer en ze maakte zelfs een interventie van de mug mee.

"Deze stage deed me realiseren dat er heel wat mensen betrokken zijn om 310 ziekenhuiskamers te runnen en ervoor te zorgen dat elke patiënt die zorgen krijgt die hem of haar toekomen. Met zo'n 700 medewerkers is het ziekenhuis eigenlijk een heel grote KMO, maar dan niet om dingen te produceren maar om mensen te helpen. Kan een bedrijf een edeler doel hebben dan dit?"