07 augustus 2009

Mexicaanse griep

Ter voorbereiding van een eventuele pandemie van de Mexicaanse griep in onze regio heeft ook het RZ Sint-Trudo reeds de nodige maatregelen getroffen. Dit in samenwerking met de locale en provinciale overheid en het interne comité ziekenhuishygiëne.

Enkele belangrijke tips:

- Indien u tekens van griep vertoont (koorts, hoesten, niezen …), is het uitermate belangrijk dat u zich in eerste instantie tot uw huisarts wendt.

- Indien uw huisarts u naar het ziekenhuis verwijst voor opname of onderzoek, gelieve dan eerst contact op te nemen met de dienst spoedgevallen op het telefoonnummer 011 69 93 47 om uw komst aan te melden.

- Gelieve u in het ziekenhuis aan te melden via de dienst spoedgevallen (volg op de parking de pijlen spoedgevallen). U zal daar opgevangen worden en gescheiden van de normale patiëntenstroom om een mogelijke overdracht van micro-organismen te vermijden.

Om de verspreiding van griep tegen te gaan, raden we u ook aan volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

1. Was regelmatig je handen
2. Bedek je mond en je neus met een papieren zakdoekje wanneer je niest
3. Gooi je zakdoekjes zorgvuldig weg
4. Heb je geen zakdoekje bij de hand, bedek dan je mond en je neus

Voor meer informatie rond de Mexicaanse griep kunt u terecht op www.influenza.be.