02 augustus 2010

1 tot 7 augustus - Internationale Week van de Borstvoeding: Naar een babyvriendelijke wereld

1 tot 7 augustus - Internationale Week van de Borstvoeding: Naar een babyvriendelijke wereld 

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo voert een baby- en moedervriendelijk borstvoedingsbeleid en hanteert hierbij de Tien Vuistregels voor een succesvolle borstvoeding gebaseerd op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het kader van de Internationale Week van de Borstvoeding staat in de inkomhal en op de kraamafdeling deze week een infostand opgesteld waar dit beleid wordt toegelicht. De cafetaria van het ziekenhuis ontving recent ook het label van 'borstvriendelijke horecazaak'.

De Internationale Week van de Borstvoeding is een initiatief van WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) die elk jaar via een ander thema het belang van borstvoeding op ruimere schaal wil bekendmaken. In Vlaanderen wordt dit evenement georganiseerd door de VBBB (Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding). Het thema van dit jaar – Naar een babyvriendelijke wereld – moedigt de zorgverleners aan om moeders te begeleiden volgens de principes van de Tien Vuistregels.

Ook op de kraamafdeling van het Sint-Trudoziekenhuis worden deze Tien Vuistregels gehanteerd. Het beleid wordt in de praktijk omgezet en gepromoot door twee vroedvrouwen die over een internationaal certificaat als erkend lactatiekundige IBLCE* beschikken. Deze borstvoedingsspecialisten trachten moeders zoveel mogelijk informatie te geven rond borstvoeding, helpen bij het aanleren van de juiste houding, reiken oplossingen aan bij problemen en bieden de nodige ondersteuning. Ze organiseren bovendien wekelijks een borstvoedingsconsultatie waar mama's terecht kunnen met hun vragen en/of problemen rond het geven van borstvoeding. Iedere dinsdagavond houden ze ook een borstvoedingsinfosessie waar (toekomstige) mama's en papa's in kleine groepen geïnformeerd worden over het belang van borstvoeding, de voor- en nadelen, de meest voorkomende problemen, de werkwijze op de afdeling enz.

In het kader van haar baby- en moedervriendelijk beleid vroeg het ziekenhuis recent bij de provincie Limburg ook het label 'borstvriendelijke horecazaak' aan voor de cafetaria van het ziekenhuis. Dit label houdt in dat borstvoedende moeders er welkom zijn, ze in een rustige omgeving borstvoeding kunnen geven, er op het toilet een verzorgingstafel is en de moeder een gratis glas water krijgt na de borstvoeding.

* IBLCE: International Board of Lactation Consultants Examiners