08 november 2010

RZ Sint-Trudo neemt nieuwe MUG in gebruik

RZ Sint-Trudo neemt nieuwe MUG in gebruik RZ Sint-Trudo neemt nieuwe MUG in gebruik RZ Sint-Trudo neemt nieuwe MUG in gebruik 

Op maandag 8 november 2010 neemt het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo een nieuw MUG-voertuig in gebruik. Het gaat om een Volvo XC 70, diesel en automaat. Kostprijs met ombouw, maar exclusief medische uitrusting: 66.200 euro inclusief btw, een investering die gedragen wordt door het ziekenhuis.

De keuze voor dit type voertuig is gebaseerd op volgende eisen:

1. Veiligheid voor het MUG-team
Het is de som van alle delen die bepaalt hoe veilig een auto is, niet de delen afzonderlijk. Bij dit type voertuig is veiligheid al op de tekentafel geïntegreerd. Motor, wielophanging, stuurinrichting en remmen zijn stuk voor stuk ontworpen om de bestuurder te helpen ongevallen te voorkomen. En de hele carrosserie is erop gebouwd om de inzittenden zoveel mogelijk te beschermen bij een aanrijding.
Het voertuig is eveneens uitgerust met een fleedlogsysteem. Dit is een systeem om het rijgedrag van de MUG-chauffeurs te kunnen evalueren en op een positieve manier bij te sturen om verkeersveiliger rijden te bevorderen. Ook de ziekenwagen 100 is met een dergelijk systeem uitgerust.

2. Een grote kofferinhoud voor het medisch materiaal
Essentieel voor de veelheid van opdrachten waarvoor MUG-teams worden ingezet: van bevallingen en verkeersongevallen tot reanimaties, rampen, geweldplegingen, branden, enz.

3. Rijprestaties
Om snelle en vlotte interventies mogelijk te maken, is het belangrijk om over een performant en makkelijk bestuurbaar 4X4-voertuig te beschikken, zeker in een landelijk gebied zoals onze Haspengouwse regio met veel velden en fruitplantages.

4. Performante uitrusting en stevige verankering van de materialen

Specifiek naar de uitrusting van deze wagen, benoemen we nog graag:

 Interventierugzakken die de vroegere zware interventiekoffers vervangen. Deze rugzakken zijn steeds in tweevoud aanwezig zodat ook na een interventie steeds een rugzak beschikbaar blijft.
 De eerder genoemde fleetlogger.
 Een performante monitor-defibrilator voorzien van een doorzendsysteem voor elektrocardiogram. Dit elektrocardiogram kan doorgezonden worden naar de cardioloog van wacht, die het interpreteert en eventueel telefonisch advies kan geven aan het MUG-team ter plaatse. Op deze manier kunnen patiënten met een hartinfarct (indien nodig) onmiddellijk vervoerd worden naar een cardiologisch centrum, waardoor de prognose van de patiënt verbetert.
 Dit voertuig is eveneens uitgerust met al het noodzakelijke materiaal in geval van grootschalige incidenten of rampen.

De MUG-dienst is een ziekenhuisgebonden functie (in het verlengde van een gespecialiseerde spoedegevallendienst 100). Een MUG-team komt ter plaatse in een snelle interventiewagen en bestaat uit een spoedarts en een hiertoe specifiek opgeleide verpleegkundige spoed. Een MUG kan enkel ingezet worden via de dienst 100/112 en dit in aanvulling op een ziekenwagenploeg 100. De MUG van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo covert in hoofdzaak de regio Sint-Truiden en directe omgeving. Per uitzondering zullen de hulpcentra 100 (Hasselt, Leuven en Luik) deze MUG-dienst occasioneel inschakelen inde ruimere regio Hasselt, Tienen, Tongeren, Herk-de-Stad en Waals-Brabant.