16 november 2010

Valbus komt naar RZ Sint-Trudo

Valbus komt naar RZ Sint-Trudo Valbus komt naar RZ Sint-Trudo Valbus komt naar RZ Sint-Trudo 

In het kader van de nationale week van de patiëntveiligheid (22-26 november) haalt het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo op donderdag 25 en vrijdag 26 november de mobiele Valbus naar Sint-Truiden. De Valbus zal opgesteld worden voor de hoofdingang van het ziekenhuis en is gratis toegankelijk voor het publiek van 10.00 tot 16.30 uur. De Valbus richt zich vooral tot 55-plussers en wil hen aan de hand van allerlei doetesten wijzen op valrisico's en de problematiek die valincidenten met zich meebrengen.

Vallen is bij oudere mensen een ernstig probleem. Ongeveer één op drie 65-plussers die nog thuis wonen, valt jaarlijks minstens eenmaal, dikwijls met ernstige letsels tot gevolg. Door de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal valincidenten steeds toe. De directe letsels van een val zijn botfracturen, weke delen letsels en cerebrale aandoeningen. Daarbij komen nog de psychologische gevolgen van een val, waarbij de angst voor een volgende val de zelfredzaamheid kan ondermijnen.
Beide aspecten kunnen het zelfstandig functioneren in de thuissituatie in het gedrang brengen zodat een beroep moet gedaan worden op mantelzorg

In het kader van de nationale week van de patiëntveiligheid wil het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo dit jaar vooral de focus leggen op valpreventie. Zo worden voor de zorgverleners een aantal workshops rond dit thema georganiseerd en zullen de onderhoudsmedewerkers bij het poetsen extra voorzorgsmaatregelen nemen om vallen te voorkomen. Om ook de bezoekers te sensibiliseren rond valrisico's wordt op donderdag 25 en vrijdag 26 november de mobiele Valbus naar het ziekenhuis gehaald.

De Valbus richt zich vooral tot 55-plussers. Zij kunnen tussen 10.00 en 16.30 uur individueel of in groep de Valbus bezoeken en er via allerlei doetesten aan den lijve ondervinden aan welke valrisico's ze dikwijls blootgesteld worden. Aan de hand van verhalen van diverse personages komen ze meer te weten over vallen, valgevaar en valpreventie. Bezoekers kunnen zelf hun valrisico testen en krijgen bij een kopje koffie ook enkele tips om valvrij door het leven te gaan. Een bezoekje aan de valbus kan een half uur tot een uur in beslag nemen.

De Valbus is een initiatief van het provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) en toert sinds begin december 2008 in Vlaanderen om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren voor de problematiek van valincidenten en valongevallen.