17 mei 2011

Decaan geneeskunde K.U. Leuven wordt nieuwe hoofdgeneesheer RZ Sint-Trudo

Decaan geneeskunde K.U. Leuven wordt nieuwe hoofdgeneesheer RZ Sint-Trudo 

De raad van bestuur van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo heeft op 5 mei professor Bernard Himpens aangesteld als nieuwe hoofdgeneesheer. Op 13 mei werd zijn benoeming unaniem goedgekeurd door de medische raad.

Professor Himpens, sinds 2005 decaan van de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven, start zijn werkzaamheden als hoofdgeneesheer van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden op 1 november 2011. Hij blijft buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven.
Hij volgt als hoofdgeneesheer dokter Wim Tambeur op die sinds 1 november 2009 deze functie deeltijds opnam in combinatie met zijn taken als directielid van UZ Leuven.

Professor Himpens (geboren op 13 september 1958) is specialist in de fysiologie en sinds 1983 verbonden aan de K.U.Leuven en UZ Leuven. De voorbije jaren vervulde hij verschillende bestuursfuncties aan de universiteit. Hij zetelt ook in een aantal werkgroepen en commissies van de overheid en is lid van gerenommeerde wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland. Sinds begin dit jaar is Bernard Himpens voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

"Voor mij is hoofdgeneesheer worden van het Sint-Trudoziekenhuis een unieke opportuniteit, die mij moet toelaten om op dit moment in mijn carrière mee te werken aan de uitbouw van een ambitieus plan ten voordele van de patiënt," aldus professor Himpens. "Het Sint-Trudoziekenhuis heeft immers de vaste wil om in de frontlinie te staan ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en van de patiëntveiligheid. Ik kijk uit om mee te kunnen nadenken over de realisatie hiervan binnen de ganse Sint-Truidense zorgregio."

"Wij zijn bijzonder verheugd dat we kunnen rekenen op de expertise van professor Himpens om de rol van het Sint-Trudoziekenhuis in het wijzigende zorglandschap mee te definiëren", stelt algemeen directeur dr. Raf Lippens. "We zien in hem de geknipte persoon om de toekomststrategie van het ziekenhuis daadwerkelijk vorm te geven. Door absolute prioriteit te geven aan hoogkwalitatieve en patiëntveilige zorg, het accent te leggen op het creëren van een globaal en geïntegreerd zorgproduct/zorgcircuit voor de patiënten in de regio en een doorgedreven samenwerking intern en extern, wil RZ Sint-Trudo uitgroeien tot een sterk en performant basisziekenhuis dat verankerd is met de plaatselijke zorgvoorzieningen."

Rector Mark Waer feliciteert decaan Himpens in naam van de ganse universitaire gemeenschap met zijn nieuwe aanstelling en wenst hem zeer veel succes toe in zijn nieuwe functie. "Daarnaast kijk ik uit naar verdere constructieve samenwerkingen die zullen bevorderd worden door het feit dat Professor Himpens nog deeltijds aktief blijft aan onze faculteit geneeskunde en ook door het feit dat het Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo een sterk partnerziekenhuis is van onze eigen universitaire ziekenhuizen. Ik wens decaan Himpens ook uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze Faculteit Geneeskunde en universiteit in het algemeen die hij in diverse hoedanigheden, zowel als academicus, maar ook als bestuurder gedurende vele jaren en met veel enthousiasme en expertise is ten dienste geweest."