23 mei 2011

PSI-techniek voor knieprotheses viert 1 jaar succes in RZ Sint-Trudo

PSI-techniek voor knieprotheses viert 1 jaar succes in RZ Sint-Trudo PSI-techniek voor knieprotheses viert 1 jaar succes in RZ Sint-Trudo PSI-techniek voor knieprotheses viert 1 jaar succes in RZ Sint-Trudo 

Op maandag 23 mei 2011 plaatste orthopedisch chirurg dr. Luc Renson bij mevrouw V.L. uit Nederland de 130ste knieprothese met de Patiënt Specifieke Instrumentatietechniek. Met deze techniek wordt bij patiënten met knieartrose de ingreep voor een prothese op voorhand gepland en gepersonaliseerd aan de hand van 3D-modellen, wat chirurgie op maat mogelijk maakt.

Nadat de PSI-techniek in 2009 als een pilootproject in beperkte mate van start ging, wordt sinds april 2010 deze techniek regelmatig toegepast in de dienst orthopedie van het Sint-Trudoziekenhuis. Op iets meer dan een jaar tijd werden 150 patiënten opgenomen in de PSI-procedure. Slechts 7 dienden geweigerd te worden, meestal wegens onverenigbaarheid van de NMR-scan (door metaalartefacten en dergelijke) nodig om de 3D-modellen en plannen te realiseren. De patiëntengroep met knieartrose bestaat, zoals algemeen bekend, grotendeels uit vrouwen (109 vrouwen en 41 mannen). De gemiddelde leeftijd is 66 jaar, de jongste patiënt is 43,5 jaar en de oudste 89,5 jaar. Drie patiënten ondergingen een ingreep aan beide knieën in één en dezelfde tijd.

Met dit aantal is de dienst orthopedie van het Sint-Trudoziekenhuis het grootste centrum in Europa met ervaring in deze techniek en ontvangt het regelmatig bezoek van chirurgen uit het ganse land maar ook uit Europa, o.m. uit Engeland, Frankrijk, Griekenland, Spanje …

Vandaag mocht een team vanuit Tudela (Spanje) het succes van 1 jaar PSI-techniek meevieren (foto).

"De economische voordelen (vermindering van het aantal instrumenten, sterilisatie, verkorting van de operatietijd …), maar vooral het chirurgisch resultaat en de tevredenheid van de patiënten motiveren mij om verder te doen met deze 'chirurgie op maat'", verklaart dr. Luc Renson.