29 juni 2011

Hi-tech revalidatie in RZ Sint-Trudo

Hi-tech revalidatie in RZ Sint-Trudo 

Vorige vrijdag werd het volledig vernieuwde ambulante revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo officieel ingehuldigd door directie, artsen en medewerkers. Een jaar geleden werd gestart met de verbouwing met als doel een volledig geïntegreerde revalidatiedienst op te zetten binnen het ziekenhuis. Het bestaande revacenter werd in oppervlakte verdubbeld waardoor er meer ruimte werd geboden voor het stijgend aantal ambulante revalidanten en een meer gespecialiseerde behandeling mogelijk werd gemaakt. Het revalidatieteam bestaat uit 4 fysisch geneesheren/revalidatieartsen, 27 therapeuten en 1 secretaresse.

Momenteel volgen ongeveer 90 mensen per dag op voorschrift van de fysisch geneesheer een aangepast revalidatieprogramma in het revacenter. Dit kan vanaf nu in twee moderne en aangepaste oefenzalen voor kinesitherapie, een ruime ergotherapie met hoog-laag keuken en een apart lokaal voor logopedie. De nieuwe oefenzaal, die met hi-tech apparatuur werd ingericht, richt zich vooral op locomotorische therapie (o.a. na een orthopedische ingreep of trauma) en herbergt een erkende rugschool. De andere zaal richt zich voornamelijk op de multidisciplinair therapie, zoals neurologische, cardiale en pneumologische revalidatie. Voor MS-patiënten en Parkinsonpatiënten worden aangepaste programma's aangeboden, individueel of in groep, afhankelijk van de mogelijkheden en evolutie van de patiënt. Toekomstige mama's kunnen in het revacentrum terecht voor prenatale kinesitherapie zowel individueel als in kleine groepjes.

Het revalidatiecentrum staat onder medische coördinatie van dr. Johan Darcis, fysisch geneesheer en revalidatiearts. "Wij zijn trots op onze vernieuwde infrastructuur die op de eerste plaats de kwaliteit van onze revalidatieprogramma's ten goede komt, en dit onder professionele begeleiding van een competent en enthousiast revateam!", verklaart dr. Darcis. "Ons paradepaardje is zeker de Biodex, een toestel dat ons toelaat om op een zeer gestandaardiseerde wijze isokinetische krachtmeting en training te doen. Daarnaast is onze nieuwe apparatuur uitgerust met de laatste nieuwe software waardoor we in staat zijn de revalidant beter op te volgen en diens evolutie op vaste tijdstippen te meten".