01 juli 2003

Aparte eenheid voor beroertezorg in RZST

Vanaf 1 juli gaat op de dienst neurologie van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo een stroke-unit of eenheid voor beroertezorg, van start. Op deze afdeling worden patiënten met een hersenberoerte opgenomen en verzorgd.

Gezien de steeds toenemende vergrijzing van de bevolking in onze regio wordt verwacht dat het aantal beroertepatiënten in de toekomst zal blijven stijgen, de opstart van deze eenheid is dus geen overbodige luxe.

Meerdere studies tonen aan dat het oprichten van een beroertekamer een duidelijke meerwaarde betekent voor het herstel van de patiënt. De belangrijkste reden hiervoor is de inzet van een beroerte-team en een gestandaardiseerde benadering van de patiënt zowel in de acute fase als in de revalidatiefase.

De kerngedachte van een stroke-unit is het aanbieden van een georganiseerde zorg, die berust op een klinisch zorgpad, vanuit een medisch-verpleegkundige teamaanpak van verzorging en behandeling, intensieve monitoring, paramedische ondersteuning en zelfs familiedeelname.

In de beroertekamer is er een continue monitoring van het hartritme, bloeddruk, temperatuur ademhaling, … van de patiënt. Na de acute fase kan de patiënt voor verder herstel overgebracht worden naar de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis. Daar is de aandacht specifiek gericht op het herstel en het functioneren van de patiënt in de thuissituatie en het dagelijks leven.

De stroke-unit van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo telt 4 bedden en gaat van start op 1 juli.