11 maart 2013

Woonzorgproject campus Sint-Anna bekroond

Woonzorgproject campus Sint-Anna bekroond Woonzorgproject campus Sint-Anna bekroond 

Op 7 maart werd door Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen bekendgemaakt dat het project van het Sint-Trudo Ziekenhuis om de oude ziekenhuissite van campus Sint-Anna om te vormen tot een innovatief woonzorgconcept als één van de vijf laureaten weerhouden werd.

In totaal werden 30 projectvoorstellen ingestuurd. Hieruit werden vijf vernieuwende pilootprojecten op het vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ordening geselecteerd, waaronder het woonzorgproject van campus Sint-Anna dat ons ziekenhuis in november 2012 indiende. Dit werd vandaag bekendgemaakt door Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen.

Als laureaat kunnen we rekenen op de begeleiding van experten op het gebied van architectuur, zorg en ruimtelijke ontwikkeling en op de kennis van de verschillende Vlaamse overheidsinstanties bij de uitwerking van het project. Tevens worden aan de vijf laureaten woonzorg eenheden buiten programmatie en VIPA-middelen ter beschikking gesteld.

Met dit project willen we de oude ziekenhuissite van campus Sint-Anna omvormen tot een innovatief woonzorgconcept. Ons woonzorg conceptvoorstel heeft als doel om de lokale woon- en zorgbehoeften van Sint-Truiden mee te helpen invullen. Het type woonzorg, het aantal woonzorgplaatsen en de architectuur dienen nog verder te worden bepaald. Naast de traditionele zorg zal er voldoende aandacht zijn voor de schakelfuncties met het accent op wonen, eerder dan op zorg. We hebben met dit projectvoorstel een verwevenheid voor ogen om in de binnenstad een site te realiseren waarin levenslang wonen en verschillende vormen van gezondheid en zorg naadloos in elkaar en in de stad overgaan. De site moet een publieke open ruimte worden voor jong en oud en een regiefunctie vervullen in het behoud van gezondheid en in de ondersteuning van de zorg voor iedereen uit de regio. Het project wil op deze manier ook bijdragen tot de realisatie van de stedelijke plannen voor de binnenstad en de verdere uitbouw van Zorgstad Sint-Truiden.

Vanzelfsprekend moet over de verdere uitwerking nu een inhoudelijk debat gevoerd worden met alle partners. Bij de uitbouw van dit project – dat bovendien kan rekenen op de volledige steun van burgemeester Veerle Heeren – zullen de stad en haar inwoners, de verschillende zorgactoren en vele privaat partners een essentiële rol vervullen. Tevens zal de ondersteuning van de Vlaamse overheid en de architecturale wereld meehelpen om de toch vele uitdagingen van een dergelijk project tot een goed einde te brengen.

Uit het juryverslag: ?Dit project is innovatief omwille van de doelstelling om de verschillende schakels van zorgbehoefte te faciliteren op het terrein en te bekijken vanuit de woonfunctie. De woonzorgfunctie wordt gemengd met publieke functies en wordt gezocht naar ruimtelijke en functionele realisaties met de buurt. De jury stelt dat het woonzorgproject is bedacht vanuit een sterke maatschappelijke, ruimtelijke en functionele verweving met het omliggende stedelijk weefsel. De initiatiefnemer is ook de trekker van het verder uit te werken zorgnet op stads-regio niveau.?

Meer info over de pilootprojecten zorg: www.pilootprojectenzorg.be