19 april 2013

Rotary Club Landen en DKV steunen project ?Samen zorgen voor een stem' met een gift van 30.000 euro

Rotary Club Landen en DKV steunen project ?Samen zorgen voor een stem' met een gift van 30.000 euro 

Communicatie is een basisrecht. Zeker als door ziekte of ongeval plots en onverwacht je klassieke communicatiemogelijkheden – spraak, schrift, gebaren, mimiek, enz. – wegvallen, is de confrontatie met een communicatiehandicap erg hard. Vzw Modem probeert daarin tegemoet te komen door heel concreet gepersonaliseerd en onafhankelijk advies te verlenen en het onmiddellijk ter beschikking stellen van de nodige hulpmiddelen. Bij de overheid loopt de wachttijd op een hulpmiddel al snel op tot meer dan een half jaar waardoor veel kostbare tijd verloren gaat. Maar koken kost nu eenmaal geld, vandaar het project 'Samen zorgen voor een stem'. Rotary Club Landen en DKV brachten de middelen – 30.000 euro – bijeen om via Modem extra tablets met communicatiesoftware ter beschikking te stellen van onder meer de regionale ziekenhuizen in Tienen en Sint-Truiden. Zo helpt men Modem om zo snel mogelijk zo veel mogelijk patiënten verder te helpen.

Hoe kunnen we mensen met een communicatiehandicap helpen?
Dokter Anneke Govaerts, diensthoofd neurologie RZ Tienen en dokter Eddy Mulleners, medisch diensthoofd neurologie Sint-Trudo Ziekenhuis: "Mensen zijn in staat te communiceren door gebruik te maken van symbolen die door de ander begrepen worden. Taal is ontzettend belangrijk gebleken in de ontwikkeling van de mensheid. Zonder taal zou de mens nooit ontwikkeld zijn tot waar hij nu staat. Meestal wordt hiervoor de gesproken taal gebruikt. Heel wat hersenaandoeningen kunnen deze cognitieve taalfunctie verstoren. Meest voorkomend is de beroerte (hersentrombose of hersenbloeding), maar ook posttraumatische letsels, dementie, ontstekingen, hersentumoren kunnen dit veroorzaken. We onderscheiden taalstoornissen waarbij het begrijpen of het produceren van taal verstoord is en spraakstoornissen waarbij er geen probleem is met het vinden van de woorden, maar wel met het uitspreken ervan. Eén van de cruciale therapieën in de begeleiding van deze patiënten is logopedie. Uiteraard wordt eerst de nadruk gelegd op het stimuleren en bevorderen van de gesproken taal, maar dankzij de vernieuwende aanpak van Modem zal het mogelijk zijn al in een vroeger stadium een hulpmiddel aan te bieden om de communicatie snel te verbeteren".

Wat doet vzw Modem precies?
Ruth Schelfhout, logopediste Modem: "Modem is een onafhankelijk adviescentrum voor ondersteunde communicatie en computeraanpassingen. Communicatie kan ondersteund worden met afbeeldingen, tekst of een hulpmiddel dat spreekt in jouw plaats. Zelfs wanneer het bedienen van de computer moeilijker wordt, bestaan er tal van oplossingen zoals een aangepast toetsenbord of speciale software. De nieuwste generatie tablets beschikken over bijzonder intuïtieve interfaces en dat geeft ons nieuwe extra mogelijkheden. De logopediste leert de patiënt met de tablet werken zodat hij of zij opnieuw kan communiceren. Hiervoor hebben we een goed softwareprogramma met een duidelijke computerstem nodig, dat op ieders maat kan aangepast worden. Gelukkig bestaan er zulke programma's. In het kader van het uitleenproject van Modem gebruiken we deze communicatiesoftware op tabletcomputers. De financiële steun van Rotary Club Landen en DKV helpt ons om, onder meer in de ziekenhuizen van Tienen en Sint-Truiden, op deze manier zoveel mogelijk mensen erg snel verder te helpen".

30.000 euro voor Samen zorgen voor een stem'
Dokter Hans Decoster, cardioloog en urgentiearts, lid van Rotary Club Landen: "Een aantal maanden geleden gaf Ruth Schelfhout ons tijdens een van onze lunchbijeenkomsten een erg pakkende presentatie over het dramatische impact van een onverwachte communicatiehandicap. Ruth schetste ons erg enthousiast de mogelijkheden van de nieuwe tablettechnologie. Maar zij gaf ook aan dat het bijzonder lang kan duren voor de overheid tussenkomt om een hulpmiddel ter beschikking te stellen. Wij vonden het als Rotary onze plicht om te helpen en brachten 15.000 euro bij elkaar om Modem te steunen. Het doet ons trouwens bijzonder veel plezier dat we ook Luc Vancamp, CEO van ziekteverzekeraar DKV wisten te overtuigen om met ons in het project Samen zorgen voor een stem' te stappen."
Luc Vancamp, CEO DKV: "Als marktleider in ziekteverwerkingen volgen wij uiteraard alle evoluties op de zorgmarkt. DKV is trouwens meer dan een ziekteverzekeraar in de enge betekenis van het woord. Wij verzekeren niet enkel de louter medische kosten gelinkt aan een ziekte of ongeval maar ook de niet-medische kosten die bij de zorg komen kijken. In die zin sluit het project van Rotary Club Landen perfect aan bij onze visie op integrale zorg. Wij beslisten dan ook snel om niet vanaf de zijlijn toe te kijken en mee in dit mooie project te stappen. We verdubbelden de inleg van Rotary Club Landen zodat we samen de vzw Modem kunnen ondersteunen met een erg substantieel gift van 30.000 euro. We zijn ervan overtuigd dat Modem zo heel wat patiënten uit de regio Tienen en Sint-Truiden adequaat kan helpen om opnieuw vlot te communiceren".

Op de rechtenvrije foto herkent u van links naar rechts Luc Vancamp, dr. Decoster, dr. Mulleners, dr. Govaerts en Ruth Schelfhaut