09 augustus 2013

Bijkomende tewerkstellingsplaatsen bij opening nieuwe afdeling geriatrie Sint-Trudo Ziekenhuis

Bijkomende tewerkstellingsplaatsen bij opening nieuwe afdeling geriatrie Sint-Trudo Ziekenhuis Bijkomende tewerkstellingsplaatsen bij opening nieuwe afdeling geriatrie Sint-Trudo Ziekenhuis 

Het volledig vernieuwde Sint-Trudo Ziekenhuis zal dit najaar een nieuwe afdeling geriatrie openen met 24 bedden. Hierdoor is er plaats voor 11 bijkomende verpleegkundigen geriatrie in het ziekenhuis. Voor de invulling van deze nieuwe jobs organiseert het Sint-Trudo Ziekenhuis, in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappy (POM) Limburg en het onderwijs, gespecialiseerde opleidingen geriatrie voor bachelors verpleegkunde.

Na 12 jaar bouwen en verbouwen is het Sint-Trudo Ziekenhuis vandaag een volledig vernieuwd, modern én eengemaakt basisziekenhuis met 310 erkende bedden en zo'n 1.000 medewerkers, waaronder een 120-tal artsen. Als autonoom ziekenhuis is Sint-Trudo stevig verankerd in de regio. "Door te focussen op kwaliteitsvolle zorg willen we de patiënten uit de regio de beste zorg bieden tegen een correcte prijs", zegt algemeen directeur Raf Lippens. "Om onze zorg- en dienstverlening nog te verbeteren, hebben we besloten in het najaar een bijkomende afdeling acute geriatrie te openen".

Om deze nieuwe afdeling te kunnen bestaffen, zijn een 15-tal verpleegkundigen nodig. Het ziekenhuis is dan ook actief op zoek naar 1 hoofdverpleegkundige en 10 bachelorverpleegkundigen geriatrie. Hiervoor stapte het ziekenhuis in een collectief instroomproject van POM Limburg. Gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg Marc Vandeput: "Binnen dit collectief instroomtraject wordt aan tien bachelors verpleegkunde een gespecialiseerde opleiding geriatrie aangeboden die door het ziekenhuis op innovatieve wijze georganiseerd zal worden in een unieke samenwerking met het onderwijs. Na het volgen van de gespecialiseerde opleiding geriatrie hebben de verpleegkundigen als houder van een bijzondere beroepsbekwaamheid of titel recht op een extra premie."

De collectieve instroom van het Sint-Trudo Ziekenhuis maakt deel uit van een Limburg Sterk Merk (LSM)-project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg waarbij een veertigtal organisaties begeleid worden in het op maat zoeken van nieuwe medewerkers. Naast de 20 begeleide woonzorgcentra is dit het eerste collectieve instroomtraject in een ziekenhuis. In een collectief instroomtraject wordt aandacht besteed aan communicatie en promotiecampagnes bestaande uit o.m. affiches, flyers en (sociale)mediaberichten, siebelactie van de VDAB,... Andere acties in collectieve instroomprojecten kunnen opleidingen op maat zijn.

Gedeputeerde van economie en voorzitter van POM Limburg Marc Vandeput: "Door het opzetten van deze gerichte acties in het kader van collectieve instroom willen Platform Zorglandschap Limburg, actief onder de koepel van POM Limburg, Verso/Jobkanaal en de VDAB het Sint-Trudo Ziekenhuis bijstaan in hun zoektocht naar
bachelorverpleegkundigen geriatrie. Zowel de promotiecampagne als de gespecialiseerde opleiding geriatrie worden financieel ondersteund door LSM-middelen en middelen van de Vlaamse Overheid."

Sint-Trudo Ziekenhuis kiest voor groei en innovatie

De opening van een nieuwe afdeling acute geriatrie en de gespecialiseerde opleiding geriatrie is slechts een onderdeel van het groei- en innovatietraject van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Zo worden ook in het personeelsbeleid kwaliteitsprocessen geïmplementeerd met het oog op een maximale valorisatie van de medewerkers en is het ziekenhuis actief als projectpartner in het project IHRAZ (Innovatie in HR en Arbeidsorganisatie van Ziekenhuizen), waar de aandacht uitgaat naar het innovatief organiseren van de arbeid. Op de geriatrische afdelingen loopt hierrond momenteel een proefproject waar de principes van innovatieve arbeidsorganisatie worden toegepast in een reële context.

Gedeputeerde van economie en voorzitter van POM Limburg Marc Vandeput: "De zorgsector en dus ook de ziekenhuizen worden geconfronteerd met een toenemende zorgvraag en een stijgend verwachtingspatroon van de patiënt. Met projecten zoals collectieve instroom en IHRAZ wil POM Limburg het ziekenhuis ondersteunen om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen."