Nucleaire geneeskunde

Op de dienst nucleaire geneeskunde worden scintigrafieŽn (scans) gemaakt. Bij deze onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof (isotoop) toegediend. Door middel van een speciale molecule zal de isotoop zich concentreren in het te onderzoeken orgaan.

Door middel van een gammacamera wordt de toegediende radioactiviteit gemeten en omgezet in beelden, de camera zelf zendt dus geen straling uit.

Zo kan de arts de vorm en de werking van dat orgaan evalueren. Op deze manier kan men heel veel organen onderzoeken: het beenderstelsel, het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier enz.

Op 18 september 2017 heeft de dienst nucleaire geneeskunde de nieuwe SPECT-CT in gebruik genomen. Dit is een hybride toestel dat een nucleair onderzoek en een CT-scan combineert.
Bij het eerste onderzoek kunnen we zien hoe een licht radioactieve stof zich door het lichaam en de organen beweegt en waar het ziekteproces zich bevindt. Bij het tweede brengen we de anatomische locatie in kaart. Een combinatie van beide zorgt voor een betere diagnosestelling, is veel aangenamer en tijds- en kostenbesparend voor de patiŽnt. De dienst nucleaire geneeskunde werkt hiervoor nauw samen met de collega-artsen van de dienst radiologie.

Vroeger moesten patiŽnten voor een correcte diagnose soms twee aparte onderzoeken krijgen. Nu kunnen we bij sommige probleemstellingen (bv. bepaalde soorten lage rugpijn) met slechts ťťn onderzoek niet alleen zeggen wat er aan de hand is maar ook preciezer aangeven waar het probleem zich bevindt en wat het zou kunnen zijn.

Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal u begeleiden tijdens het onderzoek en u informeren over alle aspecten van het onderzoek. Als u nog vragen hebt, mag u deze altijd aan hen stellen.

De dienst nucleaire geneeskunde bevindt zich op het gelijkvloers van blok B. Vanuit de inkomhal volgt u de donkerblauwe kleur.

SPECT-CT_web.jpg

 


sublinken_arrow.gif Team sublinken_arrow.gif Onderzoeken en behandelingen
sublinken_arrow.gif Verloop sublinken_arrow.gif Duur
sublinken_arrow.gif Straling sublinken_arrow.gif Voor het onderzoek
sublinken_arrow.gif Na het onderzoek sublinken_arrow.gif Begeleider?


Team

Arts

dr. Inge Bormans

 

Verpleegkundig team

Liliane Kleykens
coŲrdinerend technologe nucleaire geneeskunde
(tel. 011 69 93 00)

Wouter Daenen
verpleegkundige
(tel. 011 69 93 00)  

terug

Onderzoeken/behandelingen

Op de dienst nucleaire geneeskunde kunt u terecht voor volgende onderzoeken of behandelingen:

terug

Verloop van het onderzoek

Voor elk onderzoek wordt een bepaalde procedure gevolgd. Bij de meeste onderzoeken wordt de radioactieve stof ingespoten in de ader. Voor sommige onderzoeken ademt u een gas in of wordt de radioactieve stof toegediend in de vorm van een maaltijd of een drankje. De radioactieve stof circuleert vervolgens in uw lichaam en stapelt zich op in het orgaan dat men wil onderzoeken. U zult van de inname geen noemenswaardige hinder ondervinden. Allergische reacties komen uiterst zelden voor en alleen in zeer lichte mate.

Voor de opnames moet u onder de gamma-camera gaan liggen. Om beelden met een zo hoog mogelijke kwaliteit te maken, wordt de gammacamera zo dicht mogelijk bij het te onderzoeken orgaan gebracht. Het is belangrijk dat u tijdens de beeldopname stil ligt en rustig ademhaalt. U ligt voor het onderzoek niet in een tunnel.

Het onderzoek is pijnloos. Enkel het aanprikken van het bloedvat kan pijnlijk zijn en is vergelijkbaar met de prik bij een bloedafname. De inspuiting zelf heeft geen nevenwerkingen: geen allergische reacties, warmtegevoel of slaperigheid. U kunt onmiddellijk na het onderzoek op eigen krachten de afdeling verlaten, tenzij de arts u persoonlijk andere richtlijnen geeft.

Na afloop worden de onderzoeksresultaten gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. U kunt een afspraak maken met deze arts om de resultaten te bespreken.

Zie ook onze folder met patiŽnteninformatie rond nucleaire onderzoeken.

terug

Duur van het onderzoek

De tijd tussen de toediening en het uiteindelijke onderzoek is afhankelijk van het te onderzoeken orgaan, dit kan gaan van enkele minuten tot verschillende uren. Soms duurt een onderzoek 1 of meerdere dagen. Deze tijd heeft het product dan nodig om naar het gewenste orgaan te gaan en daar op te stapelen vooraleer men het beeld kan opnemen. De opname van de beelden zelf duurt 15 min. tot 1 uur. Als het onderzoek lang duurt of als men meerdere fotoís neemt, doet men dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

terug

Wat met de opgelopen straling?

Iedereen is zich bewust van de gevaren van radioactiviteit. U mag echter gerust zijn dat steeds alle nodige stralingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen. De hoeveelheid straling die u ontvangt is gering en wordt streng gecontroleerd en gemeten met instrumenten die op regelmatige wijze worden nagekeken. De ingespoten hoeveelheid is in overeenstemming met de internationaal aanvaardbare normen. De straling is vergelijkbaar met een klassieke radiografie (RX).

 terug

Voorzorgsmaatregelen voor het onderzoek

Als u een onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde moet ondergaan, moet u een aantal richtlijnen volgen.

  • U mag gewoon eten en drinken voor en na de toediening van de radioactieve stof, tenzij men u uitdrukkelijk vraagt om nuchter te blijven.
  • Indien u zwanger bent, of vermoedt dat u zwanger bent, verwittig dan onmiddellijk de arts. Het is belangrijk dat u dit meldt voor de toediening van de radioactieve stof.
  • Indien u borstvoeding geeft, verwittig dan onmiddellijk de arts. Voor sommige onderzoeken raadt men aan om gedurende een korte periode na het onderzoek geen borstvoeding te geven.
  • Meestal hoeft u zich voor het onderzoek niet uit te kleden. U verwijdert best metalen voorwerpen (bv. juwelen). Deze kunnen immers het onderzoek verstoren.
  • Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. Als u onverwacht verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de dienst nucleaire geneeskunde (tel. 011 69 93 00). Zo kunnen wij de bestelling van een duur product tijdig annuleren.

terug

Richtlijnen na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek blijft de radioactieve stof nog enkele uren in uw lichaam, waardoor u een minimale straling uitzendt. Om de personen in uw omgeving niet onnodig aan straling bloot te stellen, is het belangrijk dat u de volgende richtlijnen volgt.

  • Straling neemt sterk af met de afstand. Op de dag van het onderzoek bewaart u best een armlengte afstand met andere mensen. Kleine kinderen neemt u best zo weinig mogelijk vast op de dag van het onderzoek (niet op schoot nemen, verzorging van het kind laten uitvoeren door een ander familielid, enz.).
  • U kunt uw werk zonder problemen voortzetten. Indien u tijdens uw werk in contact komt met radioactiviteit, meld dit zeker aan de arts.
  • Indien mogelijk drinkt u best zoveel mogelijk water na de toediening van de radio-actieve stof. Hierdoor zal de stof sneller uitgescheiden worden via de urine.
  • De minimale straling die u uitzendt, is op zich onschadelijk, maar kan wel bepaalde detectietoestellen activeren, zoals controleposten op de luchthaven. Hou hiermee rekening als u vlak na de behandeling op reis zou vertrekken.
  • Vermijd rechtstreeks contact met uitscheidingsproducten (urine, stoelgang, braaksel en bloed). Gebruik indien nodig wegwerphandschoenen. Doe deze samen met het besmet afvalmateriaal (papieren doekjes, maandverband, inlegkruisjes en luiers) in een afsluitbare plastieken zak en was uw handen. Plaats dit afval apart en geef het pas mee met de huisvuilronde 1 week na het onderzoek.

terug

Mag ik een begeleider meebrengen naar het onderzoek?

Familie of andere begeleiders mogen u vergezellen tot aan de toegang van de onderzoeksafdeling. Ze kunnen u best opwachten in de wachtruimte of in de cafetaria van het ziekenhuis. Voor begeleiders van kinderen en mindervaliden kunnen uitzonderingen toegestaan worden; dit bespreekt u best op voorhand met het team van de dienst nucleaire geneeskunde.

terug