Nucleaire geneeskunde

Op de dienst nucleaire geneeskunde worden scintigrafieŽn (scans) gemaakt. Bij deze onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof (isotoop) toegediend. Door middel van een speciale molecule zal de isotoop zich concentreren in het te onderzoeken orgaan.

Door middel van een gammacamera wordt de toegediende radioactiviteit gemeten en omgezet in beelden, de camera zelf zendt dus geen straling uit.

Zo kan de arts de vorm en de werking van dat orgaan evalueren. Op deze manier kunnen heel veel organen onderzocht worden: het beenderstelsel, het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier enz.

Op 18 september 2017 heeft de dienst nucleaire geneeskunde de nieuwe SPECT-CT in gebruik genomen. Dit is een hybride toestel dat een nucleair onderzoek en een CT-scan combineert.
Bij het eerste onderzoek kunnen we zien hoe een licht radioactieve stof zich door het lichaam en de organen beweegt en waar het ziekteproces zich bevindt. Bij het tweede brengen we de anatomische locatie in kaart. Een combinatie van beide zorgt voor een betere diagnosestelling, is veel aangenamer en tijds- en kostenbesparend voor de patiŽnt. De dienst nucleaire geneeskunde werkt hiervoor nauw samen met de collega-artsen van de dienst radiologie.

Vroeger moesten patiŽnten voor een correcte diagnose soms twee aparte onderzoeken krijgen. Nu kunnen we bij sommige probleemstellingen (bv. bepaalde soorten lage rugpijn) met slechts ťťn onderzoek niet alleen zeggen wat er aan de hand is maar ook preciezer aangeven waar het probleem zich bevindt en wat het zou kunnen zijn.

Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal je begeleiden tijdens het onderzoek en je informeren over alle aspecten van het onderzoek. Als je nog vragen hebt, mag je deze altijd aan hen stellen.

De dienst nucleaire geneeskunde bevindt zich op het gelijkvloers van blok B. Vanuit de inkomhal volg je de donkerblauwe kleur.

SPECT-CT_web.jpg

 


sublinken_arrow.gif Team sublinken_arrow.gif Onderzoeken en behandelingen
sublinken_arrow.gif Verloop sublinken_arrow.gif Duur
sublinken_arrow.gif Straling sublinken_arrow.gif Voor het onderzoek
sublinken_arrow.gif Na het onderzoek sublinken_arrow.gif Begeleider?


Team

Arts

dr. Inge Bormans
dr. Raf Verscuren
dr. Eva Medaer

 

Verpleegkundig team

Wouter Daenen
verpleegkundige

Dana Degreef
technologe

terug

Onderzoeken/behandelingen

Op de dienst nucleaire geneeskunde kan je terecht voor volgende onderzoeken of behandelingen:

terug

Verloop van het onderzoek

Voor elk onderzoek wordt een bepaalde procedure gevolgd. Bij de meeste onderzoeken wordt de radioactieve stof ingespoten in de ader. Voor sommige onderzoeken adem je een gas in of wordt de radioactieve stof toegediend in de vorm van een maaltijd of een drankje. De radioactieve stof circuleert vervolgens in je lichaam en stapelt zich op in het orgaan dat onderzocht moet worden. Je zal van de inname geen noemenswaardige hinder ondervinden. Allergische reacties komen uiterst zelden voor en alleen in zeer lichte mate.

Voor de opnames moet je onder de gamma-camera gaan liggen. Om beelden met een zo hoog mogelijke kwaliteit te maken, wordt de gammacamera zo dicht mogelijk bij het te onderzoeken orgaan gebracht. Het is belangrijk dat je tijdens de beeldopname stil ligt en rustig ademhaalt. Je ligt voor het onderzoek niet in een tunnel.

Het onderzoek is pijnloos. Enkel het aanprikken van het bloedvat kan pijnlijk zijn en is vergelijkbaar met de prik bij een bloedafname. De inspuiting zelf heeft geen nevenwerkingen: geen allergische reacties, warmtegevoel of slaperigheid. Je kan onmiddellijk na het onderzoek op eigen krachten de afdeling verlaten, tenzij de arts je persoonlijk andere richtlijnen geeft.

Na afloop worden de onderzoeksresultaten gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Je kan een afspraak maken met deze arts om de resultaten te bespreken.

Zie ook onze folder met patiŽnteninformatie rond nucleaire onderzoeken.

terug

Duur van het onderzoek

De tijd tussen de toediening en het uiteindelijke onderzoek is afhankelijk van het te onderzoeken orgaan, dit kan gaan van enkele minuten tot verschillende uren. Soms duurt een onderzoek 1 of meerdere dagen. Deze tijd heeft het product dan nodig om naar het gewenste orgaan te gaan en daar op te stapelen vooraleer het beeld kan opgenomen worden. De opname van de beelden zelf duurt 15 min. tot 1 uur. Als het onderzoek lang duurt of als meerdere fotoís genomen moeten worden, doet we dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

terug

Wat met de opgelopen straling?

Iedereen is zich bewust van de gevaren van radioactiviteit. Je mag echter gerust zijn dat steeds alle nodige stralingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen. De hoeveelheid straling die je ontvangt is gering en wordt streng gecontroleerd en gemeten met instrumenten die op regelmatige wijze worden nagekeken. De ingespoten hoeveelheid is in overeenstemming met de internationaal aanvaardbare normen. De straling is vergelijkbaar met een klassieke radiografie (RX).

 terug

Voorzorgsmaatregelen voor het onderzoek

Als je een onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde moet ondergaan, moet je een aantal richtlijnen volgen.

  • Je mag gewoon eten en drinken voor en na de toediening van de radioactieve stof, tenzij we je uitdrukkelijk vragen om nuchter te blijven.
  • Indien je zwanger bent, of vermoedt dat je zwanger bent, verwittig dan onmiddellijk de arts. Het is belangrijk dat je dit meldt voor de toediening van de radioactieve stof.
  • Indien je borstvoeding geeft, verwittig dan onmiddellijk de arts. Voor sommige onderzoeken raden we aan om gedurende een korte periode na het onderzoek geen borstvoeding te geven.
  • Meestal hoef je je voor het onderzoek niet uit te kleden. Je verwijdert best metalen voorwerpen (bv. juwelen). Deze kunnen immers het onderzoek verstoren.
  • Graag op tijd aanwezig zijn voor het onderzoek. Als je onverwacht verhinderd bent en je afspraak niet kunt nakomen, kan je dit telefonisch doorgeven aan de dienst nucleaire geneeskunde (tel. 011 69 93 00). Zo kunnen wij de bestelling van een duur product tijdig annuleren.

terug

Richtlijnen na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek blijft de radioactieve stof nog enkele uren in je lichaam, waardoor je een minimale straling uitzendt. Om de personen in je omgeving niet onnodig aan straling bloot te stellen, is het belangrijk dat je de volgende richtlijnen volgt.

  • Straling neemt sterk af met de afstand. Op de dag van het onderzoek bewaar je best een armlengte afstand met andere mensen. Kleine kinderen neem je best zo weinig mogelijk vast op de dag van het onderzoek (niet op schoot nemen, verzorging van het kind laten uitvoeren door een ander familielid, enz.).
  • Je kan je werk zonder problemen voortzetten. Als je tijdens je werk in contact komt met radioactiviteit, meld dit zeker aan de arts.
  • Indien mogelijk drink je best zoveel mogelijk water na de toediening van de radioactieve stof. Hierdoor zal de stof sneller uitgescheiden worden via de urine.
  • De minimale straling die je uitzendt, is op zich onschadelijk, maar kan wel bepaalde detectietoestellen activeren, zoals controleposten op de luchthaven. Hou hiermee rekening als je vlak na de behandeling op reis zou vertrekken.
  • Vermijd rechtstreeks contact met uitscheidingsproducten (urine, stoelgang, braaksel en bloed). Gebruik zo nodig wegwerphandschoenen. Doe deze samen met het besmet afvalmateriaal (papieren doekjes, maandverband, inlegkruisjes en luiers) in een afsluitbare plastieken zak en was je handen. Plaats dit afval apart en geef het pas mee met de huisvuilronde 1 week na het onderzoek.

terug

Mag ik een begeleider meebrengen naar het onderzoek?

Familie of andere begeleiders mogen je vergezellen tot aan de toegang van de onderzoeksafdeling. Ze kunnen je best opwachten in de wachtruimte of in de cafetaria van het ziekenhuis*. Voor begeleiders van kinderen en mindervaliden kunnen uitzonderingen toegestaan worden; dit bespreek je best vooraf met het team van de dienst nucleaire geneeskunde.
* Tenzij er andere maatregelen voor bezoekers en begeleiders van kracht zijn.

terug