Labo anatomopathologie


Welkom op de website van het laboratorium anatomopathologie van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Pathologie is voor velen een onbekend specialisme binnen de geneeskunde, het is een specialisme Ďachter de schermení. Pathologie of ziekteleer is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren of vaststellen van ziekten of het onderzoeken van oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten.

Als patiŽnt heb je geen rechtstreeks contact met het laboratorium. PatiŽnten vernemen het resultaat van een pathologisch onderzoek via de arts die het weefsel of het vocht heeft afgenomen of de huisarts.

labo anatomopathologie


sublinken_arrow.gif  Wat doen we?

sublinken_arrow.gif Team

sublinken_arrow.gif Contactgegevens en bereikbaarheid sublinken_arrow.gif Kwaliteitssysteem
sublinken_arrow.gif  Aanvragen van pathologisch onderzoek

sublinken_arrow.gif Documenten


 

Wat doen we?

Het laboratorium anatomopathologie onderzoekt weefselstalen of lichaamsvocht dat afgenomen is door een specialist of huisarts. Voorbeelden van weefselstalen zijn een huidbiopt (pigmentvlek), maagbiopt, appendix, amandelen, galblaas, een orgaan of een deel ervan (bv. borst, prostaat, dunne of dikke darm Ö). Ook losse cellen in vocht kunnen onderzocht worden. Voorbeelden van lichaamsvochten die onderzocht worden in ons laboratorium zijn baarmoederhalsuitstrijkjes, urine, pleuravocht, cerebrospinaal vocht Ö De stalen worden macroscopisch en/of microscopisch onderzocht en verwerkt.

De patholoog evalueert of de weefsels en cellen normaal zijn of deel uitmaken van een ziekteproces, bv. een ontsteking of een tumor. Indien het om een tumor gaat, wordt nagegaan welk type tumor het betreft (goedaardig of kwaadaardig), de grootte van de tumor en of de tumor volledig verwijderd is. Met het oog op prognose en nabehandeling evalueert de patholoog bij tumoren ook eventuele uitzaaiingen van de tumor in lymfeklieren, bloed- en lymfevaten.

Het microscopisch onderzoek blijft de hoeksteen van de diagnose maar wordt vaak aangevuld met bijkomende technieken (histochemische kleuringen, immunohistochemische kleuringen, moleculaire technieken en eventueel zelfs genetisch onderzoek). Hierbij worden steeds de Belgische en internationaal geldende richtlijnen nagestreefd.

    labo anatomopathologie     labo%20AP%203.jpg

Kankerdiagnostiek
Wekelijks nemen de pathologen deel aan het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), waar de resultaten besproken worden door een multidisciplinair team van internisten, chirurgen, oncologen, radiotherapeuten, pathologen ÖOp basis van alle gegevens en resultaten kan zo het meest optimale therapeutische pad voor elke patiŽnt bepaald worden.

Functionele diagnostiek
Bij (vermoeden van) verschillende ontstekingsprocessen of andere functionele stoornissen wordt ook vaak een weefselfragment microscopisch onderzocht om een exacte oorzaak van deze ontsteking of stoornis aan te kunnen tonen. Bv.: H. Pylori bacterie in maagbiopten, ziekte van Crohn bij langdurige diarree Ö

Preventie
De uitstrijkjes in het kader van baarmoederhalskankerpreventie worden in het labo verwerkt met een kwalitatief hoogstaande Ďdunne-laag-techniek'. Door middel van moleculair onderzoek dat wordt uitgevoerd op de afwijkende uitstrijkjes wordt het HPV-virus, verantwoordelijk voor nagenoeg alle baarmoederhalskankers, actief opgespoord.

Klinische autopsie
Bij overlijden in het ziekenhuis (na een ziekenhuisopname van min. 24 uur) kan een klinische autopsie worden uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Voorwaarden en aandachtspunten voor het aanvragen en uitvoeren van een autopsie door een patholoog van ons ziekenhuis staan beschreven in de labogids van ons laboratorium.

 terug

Team

Pathologen

Kwaliteitsverantwoordelijke/hoofdlaborant

 • Tina Pirens

Laboranten

 • Erna Colemonts
 • Sandra Gus
 • Ann Mortelmans

Administratieve medewerkers

 • Linda Minne
 • Joyce Swijsen

terug

Contactgegevens en bereikbaarheid

Het laboratorium is gelegen in het ziekenhuis op de 1ste verdieping van blok D.

Algemeen e-mailadres: laboanatomopathologie@stzh.be

Secretariaat:

 • tel. 011 69 92 60
 • fax 011 69 92 63

Kwaliteitsverantwoordelijke/hoofdlaborant

 • Tina Pirens

Patholoog van dienst

 • tel. 011 69 91 11 (onthaal)

terug

Kwaliteitssysteem

Om aan onze aanvragende artsen een optimale dienstverlening te garanderen, is er een samenhangend kwaliteitssysteem opgebouwd en geÔmplementeerd. Het kwaliteitssysteem is vastgelegd in een kwaliteitshandboek en de hiermee samenhangende procedures en instructies. Het kwaliteitssysteem wordt door de kwaliteitsverantwoordelijke systematisch onderhouden en geŽvalueerd. Op deze wijze garanderen wij een continu verbeterproces binnen ons laboratorium. Zo streven wij ernaar om steeds te voldoen aan de Praktijkrichtlijn voor pathologische laboratoria, gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 05/12/2011 betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie.

Het labo anatomopathologie is voorlopig erkend door het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) voor het uitvoeren van volgende verstrekkingen (erkenningsnummer 71961):

 • Histologische onderzoeken
 • Cytologische onderzoeken
  • Gynaecologische cytologie Ė dunne laag
  • Niet-gynaecologische cytologie
 • Immunohistochemisch onderzoek
 • Klinische autopsie

terug

Aanvragen van pathologisch onderzoek

Uit intern onderzoek is gebleken dat een groot deel van de non-conformiteiten plaatsvinden in de preanalytische fase van het onderzoek (staalafname, fixatie, keuze en volledigheid van invullen van het aanvraagformulier). labo anatomopathologie

Zo is het belang van de fixatieduur en het type fixatief reeds uitvoerig wetenschappelijk beschreven voor de gevoeligheid en betrouwbaarheid van bepaalde analyses, zoals bepaalde farmacodiagnostische immuunhistochemische kleuringen en moleculaire analyses.

Voorts is een correcte identificatie van de patiŽnt op het aanvraagformulier ťn het staal van zeer groot belang. Andere kritische elementen in de preanalytische fase zijn transport (bv. monsterverlies, laattijdige afgifte van een monster Ö) en correcte en volledige klinische inlichtingen.

Het is dan ook een belangrijk streefdoel van het laboratorium om fouten en/of onvolledigheden van de aanvragen in de preanalytische fase te voorkomen. Daarom heeft het laboratorium een gids voor de aanvragers opgesteld, die voorschrijvende huisartsen en arts-specialisten moet begeleiden bij het correct aanvragen van onderzoek. Deze labogids geeft richtlijnen voor correcte aanvragen en geeft ook richtlijnen in detail per soort analyse en per weefseltype. Ook de acceptatiecriteria van stalen en aanvragen worden duidelijk omschreven.

Wij vragen ook expliciet om de benodigde aanvraagformulieren te printen en te gebruiken die ter beschikking gesteld worden via onderstaande link. Op deze manier gebruik je steeds de meest recente versie van onze aanvraagformulieren.

Klachten over de dienstverlening van het laboratorium kunnen gericht worden aan het medisch diensthoofd of de kwaliteitsverantwoordelijke van het laboratorium en zullen onderzocht en afgehandeld worden volgens de interne procedure.

We vragen je vriendelijk om de nodige aandacht te besteden aan de richtlijnen die vermeld staan in de labogids.

Als je suggesties of opmerkingen hebt, mag je deze steeds melden bij de medewerkers van het laboratorium.

terug 

Documenten

terug